Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа

 

ХАМТАРСАН БАГААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ 

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ЗАРЛАСАН “ШИЛДЭГ ХОРОО-2015” БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ ХҮРЭЭНД ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХОРООДОД ХИЙХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТ

ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТ

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТ

ЗАХИРГАА ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ – ШИЙДВЭР ГАРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТИЙН ТУХАЙ СУРГАЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗУРАГЛАЛЫГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ СУРГАЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ШИНЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД БАРИМТЛАХ “НИЙСЛЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН НЭГЖ ТАЛБАРЫН БАЙРШИЛ СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 

 

Making a cisco do my essay cheap certified network associate security certification shows that you are identified to boost your expertise set and information which advantages you and your company
  • Facebook