Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд санал авч байна. Дүүргийн хөгжил дэвшилд иргэн таны санал үнэтэй хувь нэмэр оруулна.

 

  • Facebook