Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ZHH12-1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу 1992 онд Чингэлтэй дүүрэг байгуулагдахдаа дэргэдээ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэстэйгээр зохион байгуулалтанд орсон түүхтэй.

Тус хэлтэс нь Зохион зааварлах хэлтэс, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Төрийн захиргааны хэлтэс , Захиргаа, хуулийн хэлтэс зэрэг нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2017 оноос бүтцийн шинэчлэл хийн дахин Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нэртэй болсон.

 

Playful baby

Playful baby

Playful baby

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Playful baby

 

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!

Moving an evaluation for a lately launched ccnp collaboration, certification is complicated due to the shortage of research content help with academic papers and advice available from other qualified individuals
  • Facebook