НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

УИХ-ын 1992 оны 18 дугаар тогтоолоор районыг татан буулгаж дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар шинээр байгуулагдахад Орон нутгийн үйлчилгээний хэлтэс нэртэйгээр хэлтэст гэгээрэл, соёл мэдээлэл, эрүүл мэнд, ядуурал, нийгмийн халамж хариуцсан зохион байгуулагчтай байхаар батлагджээ.

Нийслэлийн Засаг даргын 2000 оны 423 дугаар захирамжаар Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийг бие даалган байгуулснаас хойш өдгөөг хүртэл Нийгмийн хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нэртэйгээр дарга, Боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн, Соёл урлаг хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхэд залуучууд, гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн, Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажилллагаа явуулж байна.

IMG_5617

Playful baby Playful babyPlayful baby

 

 

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Playful baby

 

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

Та НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
20  · 4 
Vote

Many organizations will assistance their workers in getting this pro-academic-writers.com 300-070 ccnp collaboration, certification that may even cause to special offers and increases as well
  • Facebook