быстрый займ на карту

ЗДТГ-ЫН АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Засаг даргын Тамгын газрын алсын хараа:

Байгууллагын албан хаагчдын ажиллах орчинг сайжруулж байгууллагын хэмжээнд шинэ техник технологийг нэвтрүүлэн, иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй  төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн, албан хаагчид нь  мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болно.

Засаг даргын  Тамгын газрын эрхэм зорилго:

Төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, иргэддээ төрийн үйлчилгээг чанар хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх, иргэдийнхээ амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх бүх талын дэмжлэгээр дүүргийн Засаг даргыг ханган ажиллах юм.

  • Facebook