Хүний нөөцийн ил тод байдал

2017 он

1. АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭЛТЭЙ    ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

2. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ-НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

3. ДОТООД ЖУРАМ

4. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДҮҮРГИЙН ИТХТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

5.ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР БИЕЛЭЛТ

2016 он

1. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2. “НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015 он

1.АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭЛТЭЙ    ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ
2.2015 онд тэтгэвэр тогтоолгох ажилтан, албан хаагчдын судалгаа
3.“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ”-ИЙН ХӨТӨЛБӨР
4.ДҮҮРГИЙН 2014-2016 ОНЫ “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
5.ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6.“НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2015 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
7.“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2015 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

  • Жишээ нь: Нэргүйгийн Нэргүй
  • Төрийн албан хаагчийн анкетаа файлаар хавсаргана уу
  • Танд нэмж хэлэх зүйл байвал энд бичнэ үү
  • Facebook