Монгол улсын цол хүртээх, одон медаль тодорхойлоход бүрдүүлэх материал

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газар

 

Монгол улсын цол хүртээх, одон медальд

тодорхойлоход

      Бүрдүүлэх материал:

  1. Нэр дэвшигчийн анкет /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын Албан бичиг

/Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж. Эрдэнэбат танаа/

  1. Урьд шагнагдаж байсан Шагналын үнэмлэхний хуулбар /Засгийн газрын шагнал болон төрийн шагналын үнэмлэхний хуулбар/
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭХ, ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ

 

Das klappt allerdings nur, wenn sie ihre inhalte gehirnfreundlich verpacken, emotionen wecken und dafr wie lang muss eine einleitung bei einer hausarbeit sein sorgen, dass ihr gegenber ihnen leicht folgen kann
  • Facebook