Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах алба

 

 

Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах албаны тайланд үнэлгээ өгнө үү
  • Facebook