Мэдээ, мэдээлэл

ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН ХАЯГТАЙ ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ӨРХҮҮДЭД ОЛГОХ ХҮНСНИЙ БАГЦЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн 7-19 дүгээр хороонд хөдөө орон нутгаас нүүж ирсэн боловч Улаанбаатар хотын хаяггүй Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд Олон Улсын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас ирүүлсэн “Хүнсний багц”-ыг... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГЭР ХОРООЛОЛД ХӨДӨӨ ОРОН НУТГААС НҮҮЖ ИРСЭН ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ӨРХӨД ОЛГОХ ХҮНСНИЙ ТУСЛАМЖИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ

Олон Улсын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас Чингэлтэй дүүргийн 7-19 дүгээр хороодод хөдөө орон нутгаас нүүж ирсэн Улаанбаатар хотын хаяг бүртгэлгүй зорилтот бүлгийн 152 өрхөд олгох хүнсний... Read More

ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД QR КОД ОЛГОХ ЗААВАР

Чингэлтэй дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлдэг, хязгаарлалт тогтоохгүй үйл ажиллагаа явуулах байгууллага, хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгсэлд QR код олгох зааврыг танилцуулж байна. Эдгээр чиглэлээр үйл ажиллагаа... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН АЛБАН ХААГЧ НАРТ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр Коронавируст халдвар (Ковид-19) цар тахлын үед онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж буй дүүргийн Онцгой комиссын албан хаагчдад 40,000 ширхэг... Read More
1 2 3 611

Making cisco certified network associate security exam dumps on something https://homework-writer.com new can make you the topic professional in your company – placing you in a beneficial light for your early initiatives
  • Facebook