Нийтлэг үйлчилгээний алба

 

Цэвэрлэгээ хийх цагийн хуваарилалт

/ өвлийн цагийн хуваарь /

Хийх ажлууд                цагийн хуваарилалт

 1. Өглөө ажилдаа ирэх 07.30
 2. Ажлын бэлтгэл хангаж дуусгах 07.37
 3. Коридорын цэвэрлэгээ хийж эхлэх                    07.40
 4. Хариуцсан өрөөнүүдийн цэвэрлэгээ хийж эхлэх 08.00
 5. Гарсан хог хаягдлыг хаях 11.00
 6. Өрөөнүүдийн цэвэрлэгээг дуусгах 12.00
 7. Цэцэг услах зэрэг ойр зуурын үйлчилгээг дуусгах 12.30
 8. Үдийн завсарлага           13.00
 9. Үдээс хойших ажилд ирэх 15.30
 10. Ажилдаа гарах 15.37
 11. Хариуцсан өрөөнүүдэд хөнгөн цэвэрлэгээ хийх 15.40
 12. Гарсан хог хаягдлыг хаях   16. 00
 13. Коридорын цэвэрлэгээ эхлэх                    17.30
 14. Цэвэрлэгээний ажлыг дуусгах 17.50
 15. Ажлаас тарах 18.00                                 

/ зуны цагийн хуваарь /

Хийх ажлууд                                                             цагийн хуваарилалт

 1. Өглөө ажилдаа ирэх 07.30
 2. Ажлын бэлтгэл хангаж дуусгах 07.37
 3. Коридорын цэвэрлэгээ хийж эхлэх 07.40
 4. Хариуцсан өрөөнүүдийн цэвэрлэгээ хийж эхлэх 08.00
 5. Гарсан хог хаягдлыг хаях 11.00
 6. Өрөөнүүдийн цэвэрлэгээг дуусгах 12.00
 7. Цэцэг услах зэрэг ойр зуурын үйлчилгээг дуусгах 12.20
 8. Үдийн завсарлага 12.30
 9. Үдээс хойших ажилд ирэх 14.30
 10. Ажилдаа гарах 14.37
 11. Хариуцсан өрөөнүүдэд хөнгөн цэвэрлэгээ хийх 14.40
 12. Гарсан хог хаягдлыг хаях 15.30
 13. Коридорын цэвэрлэгээ эхлэх 17.00
 14. Цэвэрлэгээний ажлыг дуусгах 17.20
 15. Ажлаас тарах 17.30                                 

 

Нийтлэг үйлчилгээний албаны албан хаагчдын утасны дугаар

 

 

 

Овог нэр

 

Албан тушаал

 

Утасны дугаар

 

1  

Ж.Мягмаржав

 

Албаны дарга

 

99045476

2  

Н.Амаржаргал

 

Ахлах ня бо

 

80083738

3  

Д.Долгормаа

 

Тооцооны ня бо

 

88087777

4  

О.Дамбасүрэн

 

Цалингийн ня бо

 

88088354

5  

Х.Бямбасүрэн

 

Нярав

 

99186764

6  

А.Дуламсүрэн

 

үйлчлэгч

 

88813474

7  

Ж.Байгалмаа

 

үйлчлэгч

 

99613613

8  

Л.Алтанцэцэг

 

үйлчлэгч

 

89891252

9  

О.Оюун

 

үйлчлэгч

 

99856429

10  

С.Ариунчимэг

 

үйлчлэгч

 

99715073

11  

Х.Цогтуяа

 

үйлчлэгч

 

99965257

12  

Д.Энхсугар

 

үйлчлэгч

 

88251808

13  

Н.Лхагвацэрэн

 

Туслах ажилтан

 

91667877

14  

Н.Лхагва

 

Туслах ажилтан

 

99748058

15  

Д.Өсөхбаяр

 

Жолооч

 

91681279

16  

А.Батбаяр

 

жолооч

 

86600255

17  

Д.Төмөрхуяг

 

Хамгаалалтын ажилтан

 

99426694

18  

П. Батжаргал

 

Хамгаалалтын ажилтан

 

99240486

19  

Зоригтбаатар

 

Хамгаалалтын ажилтан

 

96900406

20 Д.Цэлмэг-Оюу Угтах үйлчилгээний ажилтан 99152193

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

 

A ccna collaboration, exam dumps can be help pretend homework a qualifier for a job
 • Facebook