Санхүү, төрийн сангийн албан хаагчдын мэдээлэл

                                                                

Дэс дугаар

Нэр

Албан тушаал

Утас

Өрөөний дугаар

 Ажлын байрны тодорхойлолт

1

Ж.Орхонбаяр

Хэлтсийн дарга

99017228

314

 download

2

Д.Даваадолгор

Төсвийн мэргэжилтэн

99152685

315

 download

3

Ц.Сийлэгмаа

Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

99051898

   download

4

Н.Дэлгэрмаа

Ерөнхий ня-бо

88081991

   download

5

Д.Ренчинмаа

Орлогын эдийн засагч

99711771

  download

6

Ц.Цэнд-Аюуш

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

99143448

   download

7

Д.Амарбаясгалан

Орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн

99286627

   download

8

Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

93140699

   download

9

Д.Батзориг

Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

96653002

   download

10

Г.Отгончимэг

Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

99093588

   download

11

Л.Батзориг

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

91915215

   download

12

Ц.Оролмаа

 Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99090893

 download
 13  Ж.Мөнхбаяр  Санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  88664856  download
  • Facebook