Тендерийн явцын мэдээ

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засварын ажил” ЧД ХААА А 15/001 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ

 Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо, 9 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын ЧД ХААА А15/002 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажлын ЧД ХААА А15/003 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүрэг 70 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын ЧД ХААА А15/004 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАА АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо Хувьсгалчдын Б-гийн 9-р гудамж явган хүний зам тавих ажлын ЧД ХААА ОНО15/026 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн гадна хашаа, хамгаалалтын хайс хийх ажлын ЧД ХААА А15/016 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАА АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАА АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2015 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

Pandora recently removed its 40-hour cell phone tracker monthly limit on free listening on mobile
  • Facebook