2020-06 “ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /11 ДҮГЭЭР ХОРОО / ЧДХААА ОНХС А20/11 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-06 “ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /13 ДУГААР ХОРОО / ЧДХААА ОНХС А20/13 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-06 АВТОБУСНЫ БУУДЛЫГ ТОХИЖУУЛАХ /10 ДУГААР ХОРОО / ЧДХААА ОНХС А20/10 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-04 “ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /9 ДҮГЭЭР ХОРОО/” АЖИЛ ЧДХААА ОНХС А20/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-04 “ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /8 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ ЧДХААА ОНХС А20/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-04 XVII ЖАРНЫ ХОТОЛ ТӨГС ХЭМЭЭХ ХУЛГАНА ЖИЛИЙН САР ШИНИЙН БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ДҮҮРГИЙН АХМАД НАСТНУУДАДГАРДУУЛАХ ГАРЫН БЭЛГИЙН БАГЦАД ОРОХ БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б20/01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮРДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-03 ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /ЧД, 6 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/54 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2020-02 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЭМЧИЙН ӨРӨӨНД
ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2020-02 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АНГИ ТАНХИМД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ
ЧДХААА Б19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ /ЧД, 2,5,7,8,9-р хороод/ ЧДХААА А19/44 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-12 ДУНД ТАСГАНЫ 9 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИНД УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙ ХИЙЖ, ТЭГШИЛЖ, ЗАСВАРЛАХ, БАРУУН ТАСГАНЫ А, 7, 8 ДУГААР ГУДАМЖ ТЭГШИЛЖ ЗАСВАРЛАХ /ЧД, 8 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/49 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-12 61 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН БАРУУН ТАЛЫН АВТО ЗАМД ГАРЦ,ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ БОЛОН СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ
ХУВЦАСТАЙ БИЕТ ЗУРГАН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ХИЙХ /ЧД, 12 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/52 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ЗОРИУЛАЛТЫН ЗОГСООЛ /ЧД, 6, 7, 8 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/43 ДУГААРТАЙ
ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /ЧД, 14 ДҮГЭЭР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/51 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-12 ЦАГДААГИЙН ХЭСГИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ, ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ЧД 6,7,8 ДУГААР
ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА Б19/04 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2018-2019 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ ОРЧИН ҮЕИЙН ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ, НАРНЫ ЗАЙ ХУРААГУУР БҮХИЙ ЭКО ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА А19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-12 ДЭЭД САЛХИТАД СОЁЛ, СПОРТ АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОРЫН СПОРТ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН НЭМЭЛТ АЖИЛ
ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ /ЧД, 19 ДҮГЭЭР ХОРОО/ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 КАМЕРЖУУЛАЛТ /ЧД, 7 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/46 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-12 “ЖИШИГ ГУДАМЖ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ /ЧД, 15 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/53 ДУГААРТАЙ
ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ДҮҮРГИЙН ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД
ГАРДУУЛАХ ГАРЫН БЭЛЭГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН ХЯНАЛТЫН КАМЕРУУДЫН
АРЧИЛГАА ХАМГААЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЧДХААА ЗҮ/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-12 КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А1948 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-10 ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ /ЧД, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/48 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-10 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ЗОРИУЛАЛТЫН ЗОГСООЛ /ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРОО/
ЧДХААА А19/42 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРОО НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ
ТӨСӨВ, БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/41 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-10 2019-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 12 ДУГААР ХОРОО ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 12 ДУГААР ХОРОО ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА ЧДХААА А1929 ДУГААРТАЙ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 2 ДУГААР ХЭЛТСИЙН ЖИГЖИДИЙН ТАСГИЙН БАРИЛГА БАРИХ АЖИЛ” ЧДХААА А1911 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ЧДХААА А1922 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-09ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА /16 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/37 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-097 БУУДЛААС ХОЙШ ДАМБЫН ПОСТ ХҮРТЭЛ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ /18 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/34 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-09 ХУУЧИН ЭЦСЭЭС ДЭЭШ ШИНЭ ЭЦЭС ХҮРТЭЛ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ /17 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/36 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-09  Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо Согоотын ам “Цанын бааз байгуулах ажлын хүрээнд иргэдийн амрах байр барих” ажлын гадна цахилгаан хангамжийн 10КВ ба 0,4КВ-ын ЦДАШ, 10/0,4КВ-ын 250КВА чадалтай дэд станцын барилга угсралтын ажил ЧДХААА А19/39 дугаартай тендерийн үр дүнгийн мэдээ
2019-09 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 12 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А19/29 ДУГААРТАЙ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-09 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА 150 ОР /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 16 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А19/30 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1, 18 ДУГААР ХОРООНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/32 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ ЧДХААА А19/23 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-072019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А19/20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-072019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ ЧДХААА А19/23 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-072019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ 13, 14, 15 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А19/19 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ ЧДХААА А19/26 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ СЭРГЭЭН  ЗАСВАРЛАХ
/УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙН ХАМТ/ ЧДХААА ОНО19/06 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ 7, 8, 9, 10 ДУГААР ХЭСЭГТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ  ЧДХААА ОНО19/05 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖАЛГАНЫ ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР 30ум ЧДХААА А19018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО1907 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А19/20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-06“ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ 10 ДУГААР ХОРОО 7,8,40,41,42 ДУГААР ГУДАМЖ” ЧДХААА А19/24 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А19/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГУДАМЖИНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО19/03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ
2019-05“ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ /16 ДУГААР ХОРОО, СОГООТЫН 17, 39, 40, 49, 77а, 82 ДУГААР ГУДАМЖ/ ЧДХААА А19/10 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-05“ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ /12 ДУГААР ХОРОО, БУЛГИЙН 19 ДҮГЭЭР ГУДАМЖ, 20 ДУГААР ГУДАМЖНЫ 1026-1029, 1041-1104 ТООТ, 21 ДҮГЭЭР ГУДАМЖ/ ЧДХААА А19/09 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-05“ЖИЖИГ ДУНД ҮИЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨӨВРИЙН АЖЛЫН БАЙР БАРИХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА А19/15 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА А19/14 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА А19/13 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА А19/12 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-04ЧД, 12 ДУГААР ХОРОО, НАРАНТУУЛ-2 ЗАХААС 13-Р ХОРООНЫ ХОЙД ТАЛ ХҮРТЭЛХ 1.1 КМ АВТО ЗАМ
БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2019-03ЧД, 14 ДҮГЭЭР ХОРОО, 5-Н БУУДЛЫН АВТОБУСНЫ БУУДАЛ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЦАНЫН БААЗ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ИРГЭДИЙН АМРАХ БАЙР БАРИХ” ЧДХААА А19/06 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-03ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /19 ДҮГЭЭР ХОРОО, ДООД САЛХИТ ДАМБЫН ГҮҮР АТП-2570/ ЧДХААА А19/04 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-03ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН УСАН ХАНГАМЖ САЙЖРУУЛАХ ХҮРЭЭНД ЗӨӨВРИЙН БОЛОН ГҮНИЙ ХУДАГ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/054ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-03АВТОЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/052 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2019-03ЯПОН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН “ӨВСНИЙ ҮНДЭС” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 103 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-08“ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТ” /ЧД, 8 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А18/035 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-08“ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТ” /ЧД, 7 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А18/034 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13,14,15 ДУГААР ХОРООДЫН ОВООНЫ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН 2 ДУГААР ШАТНЫ АЖИЛ ЧДХААА А18/001 ДУГААР БҮХИЙ ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭ

2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А18/022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2018-07ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТ/ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА A18/036 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2018-07ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТ/ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА A18/035 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2018-07ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТ/ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА A18/034 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2018-07ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛАНП ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-07ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛАНП ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧДХААА А18/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО 41 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА, ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/019 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧДХААА А18/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, 24 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛЫГ ЗАСВАРЛАХ, ТОХИЖУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО ЖАРГАЛАНТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН
ЧДХААА А18/015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2018-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО ХАЙЛААСТ ХАНДГАЙТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ХАЙЛААСТ СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД 3Б ПРИНТЕР БҮХИЙ “РОБОТИК” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 11, 18 ДУГААР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО, СУРАГЧИЙН 62 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАЖ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО, СОГООТЫН 39-Р ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/009 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО, ГУДАМЖНЫ ЗАМ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ШАТ ТАВИХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, САНТХАЙРХАН ДЭЛГҮҮРЭЭС ДООШ ЯВГАН ХҮНИЙ ШАТ ТАВИХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, ЦЭНХЭР ХААЛГАНААС УСАН САН ХҮРТЭЛХ ГАЗРЫГ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, ДЭНЖИЙН 45-Р ГУДАМЖИЙГ ТОХИЖУУЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 33-Р ГУДАМЖИЙГ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, ХУВЬСГАЛЧДЫН Г-ИЙН 12, 13 ДУГААР ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО ЖАРГАЛАНТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО ХАЙЛААСТ ХАНДГАЙТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ХАЙЛААСТ СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-05Чингэлтэй дүүргийн 13, 14, 15 дугаар хороодын овооны орчмын тохижилтын 2 дугаар шатны ажил ЧДХААА А18/001 дугаар бүхий тендерийн үр дүнгийн мэдээ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН “Чингэлтэй дүүргийн 10,15,17 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт камер суурилуулах ажил” ЧД ХААА А18/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2018-05Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ЧДХААА Б18/005 дугаартай тендерийн үр дүнгийн мэдээ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ
ЧДХААА ОНО18/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН “Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 40,0 мянгатын 17 дугаар байрны гадна талбайн тохижилтын ажил” ЧД ХААА А17/042 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 74 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б18/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б18/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО, 40,0-ТЫН 21 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А18/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ШИНЭЭР НЭЭГДСЭН 13-19 ДҮГЭЭР ХОРООДОД ИРГЭД, ДААТГУУЛАГЧДАД ҮЙЛЧЛЭХ САЛБАР ТАСАГТ ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2018-01ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7, 8, 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН ДУНД ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/057 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-12“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ 30А БАЙРНЫ ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ” ЧДХААА А17/054 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-12ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ОВООНЫ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А17/050 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 12, 13, 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД ТАЛБАЙН САГСАН БӨМБӨГИЙН ХАШАА ХИЙХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/062 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО, САМБАЛХҮНДЭВИЙН ЭРГЭМЖИЙН ГАЗРААС ДЭНЖИЙН МЯНГЫН
АВТО ЗАМТАЙ НИЙЛЭХ 0.52 КМ АВТО ЗАМЫН ДЭРГЭДЭХ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/060 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙЛААСТЫГ ХОЛБОСОН АВТО ЗАМЫН ХАЖУУД БУЛГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/061 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОР БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА ОНО17/017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНЫ БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА ОНО17/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/059 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/056 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНЫ 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/063 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО, СУРАГЧИЙН 84 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ АХМАДЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/052 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРООНЫ БОЛЗОХ ЦЭГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/051 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН “Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 40,0 мянгатын 17 дугаар байрны гадна талбайн тохижилтын ажил” ЧД ХААА А17/042 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2017-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 5, 49, 57 ДУГААР СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН КАБИНЕТЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/024 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-10 Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар цэцэрлэгийн байр барилга барих ажлын ЧДХААА А17/044 дугаартай тендерийн үр дүнгийн мэдээ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙРХАН УУЛЫН ОРЧИМ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ХАШААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/049 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО ОЛОН БУЛАГТ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ОРЧИМД ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМД ХОЛБОГДСОН ХУДАГ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/053 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ДУНД ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/041 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7, 8, 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН ДУНД ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД,АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫНЧДХААА А17/040 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 2 ДУГААР ХЭЛТСИЙН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХАНГАХ ЧДХААА Б17/036 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ХОЙД САМБАЛХҮНДЭВИЙН АВТОЗАМТАЙ НИЙЛЭХ АВТО ЗАМ ТАВИХ ЧДХААА А17/019 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16, 17, 18, 19 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН ДУНД ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖИЛ ЧД ХААА А17/034 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 12 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНА, ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧД ХААА А17/032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 18 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧД ХААА А17/022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮҮД ХЭСГИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ДЭЭД САЛХИТЫН АМАНД БАЙРЛАХ ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙРХАНЫГ ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО, СОГООТЫН 90, 86 ДУГААР ГУДАМЖНЫ АЙЛ ӨРХӨД ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ, АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/023 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, АР СОГООТЫН 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ АЙЛ ӨРХӨД ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ, АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/024 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ОРЧИМД БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/025 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ БУЛГИЙН 5 ДУГААР ГУДАМЖНЫ “УНАГАЛДАЙ” ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, 13 ДУГААР ХОРООНЫ СУРГУУЛИЙН 41 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, 14 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ “ДАЛАЙ БАГАЧУУД” ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, 72 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/028 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД НӨӨЦ ГЕНЕРАТОР НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД АРИУТГАЛ БОЛОН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДЛАГАТАЙ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ОНОШИЛГООНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/019 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД СЭРГЭЭН ЗАСАХ ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД КОМПЬЮТЕР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/021 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9, 10, 11 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/023 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД СУУДЛЫН АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/028 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД АВТО МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/016 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17, 18, 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД АВТО МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХАНГАХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/029 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО 84-ИЙН АВТОБУСНЫ БУУДЛААС ЧИНГЭЛТЭЙ ӨГСДӨГ АВТО ГҮҮРЭНД ХАШЛАГА ХИЙЖ ТОХИЖУУЛАХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/008 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО ЦАГААН БАЙРНЫ АВТОБУСНЫ БУУДАЛ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/007 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 15 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/013 ДУГААРТАЙ
ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 7 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/012 ДУГААРТАЙ
ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/011 ДУГААРТАЙ
ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 15 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/013 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 7 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/012 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/011 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО 84-ИЙН АВТОБУСНЫ БУУДЛААС ЧИНГЭЛТЭЙ ӨГСДӨГ АВТО ГҮҮРЭНД ХАШЛАГА ХИЙЖ ТОХИЖУУЛАХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/008 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-0ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО ЦАГААН БАЙРНЫ АВТОБУСНЫ БУУДАЛ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/007 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ӨВЛИЙН ХҮЛЭМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/012 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ТӨРӨЛ БҮРИЙН ОЁДЛЫН МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ 224 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЖ БАЙГАА КТПН-4650 /250КВА/ ТРАНСФОРМАТОР, ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН АТП-2808 /100КВА/ ТРАНСФОРМАТОРЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А17/015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ ЗАРИМ БАЙРШИЛД ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ ТАТАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВӨӨС САМБАЛХҮНДЭВИЙН ЭРГЭМЖИЙН ГАЗАР ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧД ХААА А17/010 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/003 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/002 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО17/001 ДУГААРТАЙ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-04 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА
Б17/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-04 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧД ХААА Б17/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-04 ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР
ХАНГАХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-04 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО 126 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧД ХААА А17/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-04 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 70 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧД ХААА А17/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2017-03 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ” ЧДХААА Б17/003 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-03 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 72 ДУГААР СУРГУУЛИЙН УРЛАГ ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧД ХААА А17/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ ЖИШИГ ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГТ РЕНТГЕН ДИЖИТАЛ АППАРАТ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧД ХААА Б17/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2017-03 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН КАБИНЕТЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ,СУУРИЛУУЛАХ /UNIMAT/” ЧДХААА Б17/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2016-10ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7-Р ХОРОО, ХУВЬСГАЛЧДЫН “Г-ИЙН 12 ДУГЭЭР ГУДАМЖНЫ ОЙРОЛЦООХ РАШААН БУЛГИЙН ЭХ ХАМГААЛАХ АЖИЛ” ЧДХААА А16/0052 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-10ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7-Р ХОРОО, ХУВЬСГАЛЧДЫН “Г-ИЙН 11 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИНД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ” ЧДХААА А16/0046 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-10ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРООНЫ СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧМЫГ КАМЕРЖУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0029 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-10ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГЭРЭЛГҮЙ ХОЦОРСОН БОЛОН БУЛАН ТОХОЙД ШИНЭЭР ХИЙХ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0050 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ХҮЧИТ ШОНХОР ЗАХЫН ОРЧИМД АВТОЗАМЫН УУЛЗВАР ГАРГАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0048 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ХҮЧИТ ШОНХОР ЗАХЫН ОРЧИМД АВТОЗАМЫН УУЛЗВАР ГАРГАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0047 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14, 15, 16 ХОРООДОД БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ХУЧИЛТТАЙ АВТОЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ЧД ХААА А16/0040 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ 1-ээс 10 ДУГААР ХЭСГИЙН ТОДОРХОЙ БАЙРШИЛД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ЧД ХААА ЧДХААА А16/0039 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО 224 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧМЫН АВТО ГҮҮР БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ 124 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧД 12 ДУГААР ХОРООНЫ 154 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А160034БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ЧДХААА А16/0022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, АР СОГООТОД ЗУСЛАНГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 40, 42, 43 ДУГААР ГУДАМЖ БОЛОН ЯРГАЙТЫН 41 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ БАЯНХАЙРХАН ДЭЛГҮҮРЭЭС 690 ТООТ ХҮРТЭЛХ ЗАМЫГ ХУСЧ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0025 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧД 18 ДУГААР ХОРОО, 37 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙГ ЗАСАХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО160011 дугаартай тендерийн үр дүнгийн мэдээ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ЧДХААА А16/0031 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО, 17 ДУГААР СУРГУУЛИЙН УРЛАГИЙН ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0034 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ
2016-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ЧДХААА ОНО16/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2016-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА А16/0016 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 16 ДУГААР ГУДАМЖНЫ БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ХУЧИЛТТАЙ
АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0033 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2016-06-13ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 40.0 МЯНГАТЫН ТХ-30, 21, 22, 23 ДУГААР БАЙРНЫ ДУНДАХ ТАЛБАЙ ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ ЧДХААА А16/0015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

2016-06-13ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 7,8 ДУГААР ГУДАМЖИНД ХАД, ХАЙРГА АСГАЖ, НЯГТАРШУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА ОНО16/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2016-06-13ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО ЯРГАЙТЫН 19 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ 293 ТООТООС ДЭЭШ ӨГССӨН НАРИЙН ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧД ХААА ОНО 16/009 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2016-06-13ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ТАВИЛГА ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б16/0005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1-19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ ҮР ДҮН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СОФТ ТЕННИСНИЙ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ҮР ДҮН

ҮР ДҮН ЦЭХ 16 ХОРОО 89, 90
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН КАБИНЕТЭД ШААРДЛАГАТАЙ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХОРООДОД ОЁДОЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХОРООДОД СҮЛЖМЭЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХОРООДОД ЦАГААН ИДЭЭ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХҮҮХДИЙН АМБУЛАТОРИД ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН ҮЗЛЭГИЙН ДУРАН

ЧИНГЭЛТЭЙ_ДҮҮРГИЙН_12_ДУГААР_ХОРООНЫ_ЖИШИГ_ӨРХИЙН_ЭМНЭЛГИЙН_БАРИЛГЫН_ҮЛДЭГДЭЛ_АЖИЛ ЧИНГЭЛТЭЙ_ДҮҮРГИЙН_17_ДУГААР_ХОРООНЫ_174_ДҮГЭЭР_ЦЭЦЭРЛЭГИЙН_НЭМЭЛТ_БҮЛГИЙН_БАЙР_БАРИХ_АЖИЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧДХААА А15/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧДХААА А15/004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧДХААА А15/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧДХААА ОНО15/004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧДХААА А15/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД.ХААА ОНО15/011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА А15/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА А15/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ОНО15/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧДХААА ОНО15/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД.ХААА ОНО15/012 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД.ХААА ОНО15/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД.ХААА ОНО15/013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ОНО15/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ОНО15/009 ДУГААРТАЙ 12-Р ХОРОО, БУЛГИЙН 6, 12, 17-Р ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА ОНО15/010 ДУГААРТАЙ 12-Р ХОРОО, БУЛГИЙН 14-Р ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА А15/008 ДУГААРТАЙ 12-Р ХОРОО, ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БҮХИЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ДУТУУГ ГҮЙЦЭЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД ХААА А15/021 ДУГААРТАЙ 2-Р ХОРОО, ДӨЧИНМЯНГАТЫН 21-Р БАЙРНЫ УРД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 30а байрны зүүн талын гэрэлтүүлэг тавих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 47 дугаар байрны дээвэр засварын ажил

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэлтийн ажил

Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо, 16,17,2а байрны орчмын цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбайн тохижилт

Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 50 дугаар байрны дээвэр засварын ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо Хаягжуулалт хийх 1-4 хэсгийн хашаанууд ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо Хаягжуулалт хийх 5-8 хэсгийн хашаанууд ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо Хаягжуулалт хийх 9-12 хэсгийн хашаанууд ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалантын 4 дүгээр гудамжинд явган хүний зам тавих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалантын 6 дугаар гудамжинд явган хүний зам тавих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15,18 дугаар хороо, Чингэлтэй Хайлаастыг холбосон байгалийн чулуун хучилттай автозамын ажил

Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн гадна хашаа, хамгаалалтын хайс хийх ажил

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНААС ЗАРЛАСАН ЧД.ХААА А15/031 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 30а байрны гадна ханын дулаалга, фасад засварын ажил
Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 43-р байрны гадна ханын дулаалга, фасад засварын ажил
Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 48,23,31-р байрны орчмын гэрэлтүүлгийн ажил
Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих ажил

13 ДУГААР ХОРОО 1-Р ГУДАМЖ, 17-Р СУРГУУЛЬ, 56-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧИМ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ТАВИХ АЖИЛ
13 дугаар хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих ажил
2015.11.11 явц мэдээ тайлан
ЧД-ийн 10-р хороо, Дэнжийн 40-р гудамжийг хусаж сайжруулах ажил
ЧД-ийн 12-р хороо Гахайн байрны урд талын гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил
Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороонд жишиг өрхийн эмнэлэг барих ажлыг эхлүүлэх ажил
Чингэлтэй дүүргийн 8-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих ажил
Чингэлтэй дүүргийн 10-р хороо %

  • Facebook