Нэг цонхны үйлчилгээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 264 дүгээр тогтоолын дагуу “Нэг цонхны үйлчилгээ “тус дүүрэгт 2009 оны 4-р сарын 1-нд байгуулагдсан.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Цонхны дугаар   Үзүүлэх төрийн   үйлчилгээ  

 

Тайлбар
Татварын хэлтэс  
1 Хөнгөлөлт чөлөөлөлт, шилжүүлэг , алдагдал   ирээдүйд шилжүүлэх, бичиг хэрэг  

 1. Бүх     мэргэжилтэнгүүд тайлан хүлээн авна.
 2. Лавлагаа   тодорхойлолт өгнө
 3. Зөвлөгөө өгнө.

 

Утас :312728

2 Олон   Улсын татвар
3 Өрийн   үлдэгдэл, суутган   тооцоолол
4 Ахлах   мэргэжилтэн
5 Авто машины татвар
6 Авто машины татвар
7 Хөрөнгийн бүртгэл
8 Бүртгэл
9 НӨАТ
10 Сургалт сурталчилгаа
Нотариат
10 Бүх төрлийн Нотариатын үйлчилгээ

 

 
Өмч газрын     харилцаа
11 Кадастрын зураглал , газрын асуудлаар зөвлөгөө өгөх

Гурван Хорол ХХК

 

88983808, 88002505

 

  Кадастрын зураглал , газрын асуудлаар зөвлөгөө өгөх

Бизкад ХХК

 

99026475, 91070344

Иргэний бүртгэл
12 Цахим үнэмлэх  
13 Хүүхдийн   төрсөний гэрчилгээ  
14 Иргэний бүртгэл  
Нийгмийн даатгал
15 Тэтгэвэр , тэтгэмж, эрүүл мэндийн   даатгал, сайн   дурын   даатгал 70007794,70007793
Лавлагаа мэдээлэл

 

                           Лавлагаа мэдээлэл  

Хаалгаар ороод баганын   дунд байрладаг.

Утас : 327575 /102/

Улаанбаатар банк
 

Банкны бүх төрлийн   үйлчилгээ

 

Орох хаалганы хажуу   талд байрладаг. Утас:311514

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ

 • ШИНЭ ТӨРӨЛТ
 • ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ
 • ГЭРЛЭЛТ
 • ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАХ
 • ҮРЧЛЭЛТ
 • ОВОГ НЭР СОЛИХ

НИЙГМИЙН   ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

 • САЙН ДУРЫН   ДААТГАЛ
 • ИРГЭНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
 • ХУУЛИЙН   ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ . /ТЭТГЭВЭР,ТЭТГЭМЖ,АЖИЛГҮЙДЭЛ,НӨХӨН ШИМТГЭЛ,ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ/

НОТАРИАТ

БҮХ ТӨРЛИЙН НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ӨМЧ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

 • КАДАСТРЫН ЗУРАГ ХИЙХ
 • ГАЗРЫН АСУУДЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

 • ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ, ШИЛЖҮҮЛЭГ
 • ОЛОН УЛСЫН   ТАТВАР
 • ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ,СУУТГАН ТООЦООЛОЛ
 •  ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
 • АВТО МАШИНЫ ТАТВАР
 • БҮРТГЭЛ
 • НӨАТ
 • СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА

 

УЛААНБААТАР БАНК

 

 • БАНКНЫ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

 • МЭДЭЭЛЭЛ, ЗӨВЛӨГӨӨ
 • Facebook