УИХ-аас шинээр батлагдан гарсан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон хууль тогтоомжууд

 

2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2015 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар хот НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар хот АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ/Шинэчилсэн найруулга/

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар хот ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаанбаатар хот ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ  /Шинэчилсэн найруулга/

2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот АРД НИЙТИЙН САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр Улаанбаатар хот МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

 

  • Facebook