быстрый займ на карту

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Эрхэм зорилго: “Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ”

Хэтийн зорилго: ”Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

Чанарын бодлого: ”Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвжих эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ:

1.Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах

2.Нийгмийн даатгалд хамрах хүрээг өргөжүүлэх , нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх

3.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, иргэдэд хөнгөн шуурхай үйлчлэх
4.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилах , таниулах

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТНУУДТАЙ ХОЛБОГДОХ УТАС:

Албаны нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар
Хэлтсийн дарга 301а 70007798
1 Санхүү бүртгэлийн албаны дарга, сангийн нябо нар, эдийн засагч, үйл ажиллагааны нябо 303-байцаагчид304-дарга 70007795
2 Орлого дүрдүүлэлт шимтгэлийн албаны дарга, байцаагчид 201-дарга204-байцаагчид 70007793
3 Сайн дурын даатгалын байцаагчид, Нөхөн даатгалын байцаагч 202 70007794
4 Хяналт мониторингийн албаны дарга, байцаагчид 301 б-дарга 70007796
5 Үйлчилгээний албаны дарга 101 70007791
6 Тэтгэврийн байцаагчид, магадлагч эмч 102 70007791
7 Тэтгэмжийн байцаагчид, эрүүл мэндийн даатгалын байцаагчид, архивын ажилтан 104 70007792
8 Өргөдөл гомдол хүлээн авагч ажилтан 301 70007798
9 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хуулийн зөвлөх 201 70007793
10 Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны мэргэжилтэн 204 70007795

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

ИРГЭДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА


ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН 2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН САНХҮҮГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
  • Facebook