быстрый займ на карту

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс нь Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын албан татварын ерөнхий газрын 1992 оны Б/217.5 дугаар тушаалаар дүүргийн Албан татварын хэлтэс болон эмхлэгдсэн байна.Тус татварын хэлтэс нь 1992 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

ТАНИЛЦУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс нь Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын албан татварын ерөнхий газрын 1992 оны Б/217.5 дугаар тушаалаар дүүргийн Албан татварын хэлтэс болон эмхлэгдсэн байна.Тус татварын хэлтэс нь 1992 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ татварын алба, татвар төлөгч шударгаар биелүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.

2018 ОН ЧАДВАРЛАГ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЛБАН ХААГЧ, ЧАНАРТАЙ ХҮРТЭЭМжТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХ ЖИЛ

Үндэсний татварын албаны эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтлан, үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн, татварын албаны 2018 оны үйл ажиллагааны зорилт, Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд татварын асуудлаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулах, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ, татварын сургалт, сурталчилгааны ажлыг өргөтгөж, татварт хамрагдалтын түвшинг дээшлүүлэх, татварын өр барагдуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг үр нөлөөтэй болгох, хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгон бэхжүүлэх үндсэн дээр улс, нийслэл болон орон нутгийн төсвийг жигд ханган биелүүлэхээр зорин ажиллаж байна.


 

БҮТЭЦ:

Татварын хэлтэс нь нийт 115 ажилтан, албан хаагчидтай. Үүнээс Захиргааны тасаг 13, Татварын хяналт шалгалтын тасаг 25, Татварын орлогын тасаг 37, Хувь хүний татварын тасаг 25, Эрсдэл статистикийн тасаг 5, Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг 11  хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус ажиллаж байна.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Захиргааны тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Ш.Оюундулам Утас: 321233

Татварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, ажилтан албан хаагчдын сахилга бат, хариуцлага, ёс зүйн асуудалд хяналт тавих, зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив албан хэрэг хөтлөлтийг хууль журмын дагуу явуулах, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин үр дүнг удирдлагад тайлагнах чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Л.Болормаа Утас: 324959, 312728

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, татварын тайлан хүлээн авч татварын ногдуулалт хийх, тайланд боловсруулалт хийх, цахим тайлан, төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх, татвар төлөгчдийг дэмжих, шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалт, сурталчилгаа явуулах, зөвлөгөө өгөх,  шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татварын орлогын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Т.Тамир Утас: 318064

Улсын болон нийслэлийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Хувь хүний татварын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Түвшинцэцэг Утас: 311026

Орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах татвар төлөгч иргэдэд үйлчлэх чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Б.Мөнхлут Утас:310997

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, татварын хяналт шалгалт хийх, татварын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн сан үүсгэх, дүн шийнжилгээ хийх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрсдэл статистикийн тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Б.Алтанхуяг Утас:311530

Мэдээллийн сангийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, статистик мэдээ, тайлан бэлтгэх, татварын эрсдэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх, эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын төлөвлөлт, эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулалт, статистикийн чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Д/Д Албан тушаал Овог Нэр Өрөөний № Ажлын утас
НЭГ. ЗАХИРГААНЫ ТАСАГ
1 Дарга Магсар Болдбаатар 306 311016
2 Дэд дарга Жанцан Эрдэнэбилэг 302 318066
3 ТУАБ Шатар Оюундулам 301 321233
4 Хуулийн зөвлөх-ТУБ Баярлах Оюунтуяа 305 324219
5 Хуулийн зөвлөх-ТУБ Мянганбуу Дуламсүрэн 305 324219
6 Даргын туслах Ганболд Саруулбуян 306б 311016
7 Нягтлан бодогч-Хураагч Уртнасан Энхээ 303 324219
8 Нярав Жамъян Оюундэлгэр 303 324219
9 ХН мэргэжилтэн Одхүү Ариунаа 303 324219
10 ДАХАжилтан Бат-Эрдэнэ Сувд-Эрдэнэ 305 324219
11 Жолооч Алтангэрэл Сэргэлэн 306б 311016
12 Үйлчлэгч Зэсэнжав Оюунчимэг 306б 311016
13 Үйлчлэгч Содномцэрэн Тунгалаг 306б 311016
ХОЁР. ТАТВАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАСАГ
14 ТУАБ Балсанжав Мөнхлут 304 310997
15 ТУБ Лхагважав Бархасбаатар 308 311430
16 ТУБ Ганхүлэг Баттулга 307 311430
17 ТУБ Дорждагва Батчимэг 311 311430
18 ТУБ Балжинням Бат-Эрдэнэ 308 311430
19 ТУБ Баярмагнай Бат-Эрдэнэ 307 311430
20 ТУБ Чинбат Болормаа 308 311430
21 ТУБ Бадам Булган 311 311430
22 ТУБ Жамъян Бүрэндэлгэр 308 311430
23 ТУБ Далрай Бямбасүрэн 307 311430
24 ТУБ Гомбо Гантулга 310 311430
25 ТУБ Бадам-Оргил Гантуул 307 311430
26 ТУБ Бүүвэй Мандалбаатар 311 311430
27 ТУБ Чойжамц Мөнхтуяа 310 311430
28 ТУБ Эрдэнэбилэг Нарантуяа 308 311430
29 ТУБ Авирмэд Номиндарь 307 311430
30 ТУБ Далантай Өлзийдэлгэр 307 311430
31 ТУБ Аварзэд Өнөрмаа 307 311430
32 ТУБ Дүгэрсүрэн Пүрэвдорж 310 311430
33 ТУБ Гончиг Туяа 310 311430
34 ТУБ Цэвээннамжил Цолмон 310 311430
35 ТУБ Басан Цэвэлмаа 307 311430
36 ТУБ Лувсан Энхтуяа 307 311430
37 ТУБ Баттулга Эрдэнэбат 308 311430
38 ТУБ Балжинням Эрдэнэтуяа 310 311430
ГУРАВ. ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТАСАГ
39 ТУАБ Тэрбиш Тамир 201 318064
40 ТУБ Даян Алтайхаан 207 311926
41 ТУБ Цэдэнпил Алтанхуяг 205 311481
42 ТУБ Цогбадрах Алтанцацрал 206 311177
43 ТУБ Ядамсүрэн Ариунтуяа 205 311528
44 ТУБ Намнандорж Баасансүрэн 207 311926
45 ТУБ Содномдаржаа Батцэцэг 205 311528
46 ТУБ Чимэддорж Болор-Эрдэнэ 205 311528
47 ТУБ Баттөр Ганбаяр 205 311528
48 ТУБ Баасандорж Ганзориг 207 311926
49 ТУБ Дамдинжамц Даваажаргал 204 311481
50 ТУБ Балчинбазар Даваасүрэн 206 311177
51 ТУБ Дашзэвэг Даваасүрэн 204 311481
52 ТУБ Доржгочоо Золжаргал 205 311528
53 ТУБ Ганболд Ичинноров 207 311926
54 ТУБ Цэдэнбалжир Лхагвасүрэн 205 311528
55 ТУБ Чүнсэрээ Лхамрагчаа 207 311926
56 ТУБ Цэрэндондог Наранцэцэг 204 311481
57 ТУБ Шижээ Нямаа 204 311481
58 ТУБ Цагаанхүү Нямсамбуу 204 311481
59 ТУБ Базараа Одонтуяа 204 311481
60 ТУБ Дорж Отгонцоож 207 311926
61 ТУБ Дашдорж Оюунгэрэл 205 311528
62 ТУБ Пүрэвхүү Оюунгэрэл 205 311528
63 ТУБ Мажигсүрэн Оюунсүрэн 207 311926
64 ТУБ Галсанжамц Оюунцэцэг 207 311926
65 ТУБ Төмөр Оюунчимэг 207 311926
66 ТУБ Хөнхөр Сүнжидмаа 205 311528
67 ТУБ Банзрагч Тунгалагтуяа 207 311926
68 ТУБ Бадрал Хоролтогтох 204 311481
69 ТУБ Цогтбаатар Цолмонжаргал 206 311177
70 ТУБ Сономгалсан Цэендолгор 205 311528
71 ТУБ Рашаанжав Цэнгэлбаяр 205 311528
72 ТУБ Ванчиг Энхзаяа 204 311481
73 ТУБ Адъяажав Энхчимэг 205 311528
74 ТУБ Намний Энхээ 204 311481
75 ТУБ Ядам Эрдэнэсайхан 205 311481
ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ТАСАГ
76 ТУАБ Бумцэнд Алтанхуяг 203 311530
77 ТУБ Болдбаатар Баярцэцэг 202 311529
78 ТУБ Лхагвасүрэн Мөнхцолмон 202 311529
79 ТУБ Лувсанпунцаг Одмарал 202 311529
80 ТҮ-Инженер Баярсайхан Гантулга 202 311529
ТАВ. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАТВАРЫН ТАСАГ
81 ТУАБ Нацагдорж Түвшинцэцэг 201 311528
82 ТУБ Буянтогтох Баттогтох 209 318065
83 ТУБ Цэдэнбал Баярцэцэг 208 324959
84 ТУБ Ундармаа Мөнхбаяр 208 324959
85 ТУБ Цэдэв Оюунбилэг 208 324959
86 ТУБ Орхонтуул Өнөрбаясгалан 210 324959
87 ТУБ Жамбал Сайнсанаа 210 324959
88 ТУБ Зоригт Саранчимэг 210 324959
89 ТУБ Нарандэмбэрэл Эрдэнэцэцэг 209 318065
90 Хураагч Батсайхан Гэрэлтуяа 208 324959
91 Хураагч Тэнгис Оргил 210 324959
92 Хураагч Баярсайхан Соёлмаа 210 324959
93 Хураагч Батаа Дэлгэрцэцэг 210 324959
94 ОТББ Түмэндэмбэрэл Баянмөнх 206 311177
95 ОТББ Санчир Билгүүн 205 311481
96 ОТББ Цэдэв Мөнхбат 210 324959
97 ОТББ Дугарсүрэн Мөнхмандах 208 324959
98 ОТББ Эрдэнэ Оюунгэрэл 208 324959
99 ОТББ Буян-Өлзий Оюунтунгалаг 208 324959
100 ОТББ Мөнхжаргал Сүхбат 210 314959
101 ОТББ Чүлтэм Уранаа 209 318065
102 ОТББ Чулуундорж Уртнасан 208 324959
103 ОТББ Эрдэмбилэг Хулан 210 324959
104 ОТББ Дорж Цэвэлмаа 208 324959
105 ОТББ Ухнаа Цэрэнпэлжид 208 324959
106 ОТББ Хүрэлбаатар Цээпильмаа 208 324959
ЗУРГАА. ТАТВАР ТӨЛӨГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ
107 ТУАБ Лхагважанцан Болормаа 311531
108 ТУБ Гантулга Анудар 100 312728
109 ТУБ Цэрэнжаргал Ариундолгор 100 312728
110 ТУБ Аюуш Бадам 102 312728
111 ТУБ Чимэддорж Баярчимэг 102 312728
112 ТУБ Мөнхсайхан Болортуяа 100 312728
113 ТУБ Мижиддорж Гэрэлмаа 102 312728
114 ТУБ Наранцэцэг Мөнхбаатар 100 312728
115 ТУБ Энхбат Тэнгис 100 312728
116 ТУБ Нинцадмид Цэндсүрэн 100 312728
117 ХХАжилтан Пүрэвдорж Мөнхмягмар 102 312728

 

 

                         ЧД- ийн татварын хэлтсийн арилжааны банкин дах татварын орлогын дансны жагсаалт
Д/д Банк Дансны нэр Дансны дугаар
1 Улаанбаатар хотын банк Аж ахуйн нэгжийн онцгой албан татвар 2611016672
2 Дотоодын архины онцгой албан татвар 2611016707
3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 2611016785
4 АТБӨЯХАТ 2611016821
5 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 2611016945
6 ХХОАТ (Суутган-1) 2611017031
7 Автын агаарын бохирдлын төлбөр 2611168592
8 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 2611183590
9 Зам ашигласны төлбөр 2611183966
10 Нийслэл хотын АТ 2611189710
11 Оршин суугч бусын НӨАТ 2611192044
12 Газрын үл хөдлөхийн албан татвар 2611198309
13 ЧД. Галт зэвсгийн албан татвар 2611184294
14 ЧД. Иргэний ҮХХБАТ 2611184292
15 ЧД. Татварын хүү торгууль 2611016366
16 ЧД. Татварын хүү торгууль 2611180759
17 ЧД. УТХ-БОНХЯам 2611184321
18 ЧД. Хог хаягдлын хураамж 2611180381
19 ЧД. Хувь хүний ОАТ 2611168230
20 ЧД. Хувь хүнээс суутгасан ОАТ 2611184295
21 ЧД. Хадгаламжийн хүү орлого 2611184440
22 ЧД.УТХ Нийслэлийн ДЗШШТамгын газар 2611016627
23 ЧД.УТХ-Нийслэл дэх ЗХАШШТамгын газар 2611184132
24 ЧД.УТХ-Аж үйлдвэрийн яам 2611179859
25 ЧД.УТХ-Барилгын хөгжлийн төв 2611180875
26 ЧД.УТХ-Бүртгэлийн хэлтэс 2611172348
27 ЧД.УТХ-Дүүргийн ҮҮХэлтэс 2611179596
28 ЧД.УТХ-Барилга хот байгуулалтын яам 2611172304
29 ЧД.УТХ-МХЕГ 2611172280
30 ЧД.УТХ-Нийслэлийн ОБГазар 2611172382
31 ЧД.УТХ-Нийслэлийн Цагдаагийн газар 2611175861
32 ЧД.УТХ-Нийслэлийн ЭМГазар 2611172337
33 ЧД.УТХ-Сангийн яам 2611178564
34 ЧД.УТХ-Нийслэлийн МХГазар 2611172359
35 ЧД. УТХ-Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам 2611197474
36 ЧД.УТХ-ХАХНХЯам 2611195327
37 ЧД. УБХотын захирагчийн ажлын алба 2611196171
38 ЧД. Улсын тэмдэгтийн хураамж 2611199691
39 ЧД. Чингэлтэй ИХАШШүүх 2611199435
40 ЧД. Хувь хүний ОАТ 2611184439
1 Хаан ЧД. Хувь хүнээс суутгасан ОАТ 5058375910
2 ЧД.УТХ-Нийслэл дэх ЗХАШШТамгын газар 5058375921
3 ЧД.УТХ Нийслэлийн ДЗШШТамгын газар 5058375932
4 ААНОАТ 5058375829
5 НӨАТ 5058375830
6 Оршин суугч бусын НӨАТ 5058375841
7 ХХОАТ (Суутган-1) 5058375852
8 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 5058375863
9 Нийслэл хотын албан татвар 5058375874
1 ХХБ ЧД. Хувь хүнээс суутгасан ОАТ 499214244
2 ААНОАТ 499214237
3 НӨАТ 499214238
4 ХХОАТ (Суутган-1) 499214241
5 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 499214242
6 Дотоодын архины онцгой албан татвар 499214239
1  Голомт ААНОАТ 3450003817
2 НӨАТ 3450003818
3 Дотоодын архины ОАТ 3450003819
4 ХХОАТ (Суутган-1) 3450003821
5 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 3450003822

 

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ИРГЭДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2016

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
83 votes · 12 answers
Vote

  • Facebook