ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

 ТАНИЛЦУУЛГА

Худалдан авах ажиллагааны алба нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 144 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/03 дугаар захирамж, Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн Б/84 дүгээр захирамжийн дагуу 8 хүний бүтэц орон тоотойгоор байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:Монгол улсын хууль тогтоомж, төр засгийн бодлого, нийслэл, дүүргийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааны захиалгыг үндэслэн “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах, гэрээ байгуулах эрх олгох, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, тайлагнах, дүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

ЗОРИЛТ:Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулан хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөр, арга хэмэжээний үр ашгийг дээшлүүлэн Төрийн худалдан авах ажиллагааг өрсөлдөх тэгш боломжтой, хэмнэлттэй, үр ашигтай, ил тод нээлттэй, хариуцлагатайгаар зохион байгуулна.

 

 АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

Овог Нэр Албан тушаал Ажлын Утас Гар Утас Цахим шуудан
1 Сампил Жамъяндорж Албаны дарга 328558 91119222 Jamiya2007@yahoo.com
2 Сандуйжав Нямжав Албаны ахлах мэргэжилтэн 70110769 96663630 Muilaa_2011@yahoo.com
3 Эрдэнэ Одонтунгалаг Сургалт, санхүү, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 70110769 99091136 erdene_odnoo@yahoo.com
4 Бямбадорж Бямбасайхан Барилгын зураг төсөв хариуцсан мэргэжилтэн 70110769 88086974 bbbyambasaihan64@yahoo.com
5 Дорж Нямхорлоо Цахим худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70110769 91916551 nyamkhorloo@gmail.com
6 Нямцэрэн Дэлгэрмөрөн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70110769 99504321

92054321

murun4321@gmail.com
7 Батбаяр Бямбахишиг Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70110769 99596044 b.byambakhishig@yahoo.com

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
18  · 11 
Vote

 

 

 

  • Facebook