ЦАГДААГИЙН 2 ДУГААР ХЭЛТЭС

ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн дагуу УИХ-н 1992 оны 8-р сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Сүхбаатарын районыг Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг болгон шинээр зохион байгуулах шийдвэр гарч Улаанбаатар хотын АДХ-ын 1992 оны 9 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор Чингэлтэй дүүргийг үүсгэн байгуулж өдгөө 19 хороотой болсон байна.

Бүтэц зохион байгуулалт: Монгол Улсын Шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлогын хүрээнд цагдаагийн ажил үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүртээмжтэй болгох ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 699 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн бүтэц орон тоонд зохион байгуулалтын өөрчлөлт орж тус цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс байгууллагдсанаар дүүргийн 10-19 дүгээр хороодын иргэдэд Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг хурдан шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа.

ЗОРИЛТ:Шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж болон бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгтэй уялдуулан байгуулага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, иргэд, олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэж, ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх.

 

АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Овог нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Гар утас

Цахим хаяг

1

Б.Амгаланбаатар

Хэлтсийн дарга

94945428

89911138

2

Санжаа

 Бат-Эрдэнэ

Дэд өгөөд хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасгийн дарга

99050089

erka.nomun @yahoo.com

3

Гунаажав

Цэвээнжав

Чиглэлийн ахлах төлөөлөгч

99147242

ts.gunaajaw @yahоo.com

4

Цэдэндамба Ганболд

Чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаагч

 96167712

53010054

96683482

ganbold_7575 @yahoo.com

5

Сүхбат Цэвэлмаа

Чиглэлийн ахлах хэрэг бүртгэгч

98639692

tseegii_2016 @yahoo.com

6

Баатар Болдбаатар

Эргүүл хамгаалалт хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч

99195990

boogii_5990 @yahoo.com

7

Алтанцэцэг Ганбаяр

Захиргааны үйл ажиллагаа хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч

96076566

Injeegan    @yahoo.com

8

Хүрэлбаатар

Лхагвасүрэн

Дотоод ажил хяналт шалгалт аюулгүй байдал хариуцсан ахлах байцаагч

99886614

lhagvaa1977 @yahoo.com

9

Сосор

Болормаа

Мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч

96669009

bolo_dekv @yahoo.com

2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
9  · 4 
Vote
  • Facebook