14-р хороо

                                     

БЫӨЫӨЫБӨЫБ                 ХОЛБОО БАРИХ

хог

Холбогдох хаяг:

Засаг дарга Л.Давийчомбо

Утас: 96203005

Нийгмийн ажилтан Д.Баянжаргал

Утас: 99787012

 

  • Facebook