Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн албан хаагчдын мэдээлэл

Албан хаагчдын мэдээлэл

Албан тушаал

Овог нэр

Ажлын утас

Гар утас

Ажлын байрны тодорхойлолт

Хэлтсийн дарга

Д.Булган

327575-307

99115677

bulgan.d@chingeltei.gov.mn

download

Худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Байгалмаа

327575-309

99034383

d.baigalmaa@chingeltei.gov.mn

download

Нийтийн хоол, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

С.НАМУУНЗАЯА

327575-309

99481044

namuunzaya_str@yahoo.com

download

Ахуйн үйлчилгээ хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн

З.ГАНБАТ

327575-309

 91339913

gaamaiz@gmail.com

download

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Даваадорж

327575-309

89008911

ch.davaadorj@chingeltei.gov.mn

download

 

  • Facebook