Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2015 ОНД БАРАА,АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


2015-02-09 Үнэлгээний хорооны бүрэлдхүүнд иргэдийг оролцуулах тухай
2015-04-30 Үнэлгээний хорооны бүрэлдхүүнд иргэдийг оролцуулах тухай

  • Facebook