быстрый займ на карту

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ДЭЭД ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭР

 

 

УИХ-аас шинээр батлагдан гарсан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон хууль тогтоомжууд ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА ДЭЭД ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭР
ih-hural %d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82 %d1%8d%d1%80%d1%85-%d0%b7%d2%af%d0%b9
2017.01.01-ЭЭС ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЖ БУЙ ХУУЛИУД
2018.01.01-ЭЭС ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЖ БУЙ ХУУЛИУД

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2017 ОНЫ 186 ДУГААР ЗАРЛИГ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн жагсаалт дахь газар усны газар зүйн нэрийг албан хэрэг, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд мөрдүүлэх, тухайн орон нутагтаа ард иргэдийн дунд сэргээн хэвшүүлэх тухай

 Ү
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА УДИРДЛАГА БОЛГОДОГ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИУД

 

 

ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

www.legalinfo.mn 
legalinfo

  • Facebook