Хууль, эрх зүйн тасаг

 

 

Овог  Нэр Хэлтэс Албан тушаалын нэр Гар утас Ажлын байрны тодорхойлолт
1 Хууль эрх зүйн тасаг  Хууль, эрх зүйн тасгийн дарга
2 Гоосүрэн Энхбаяр Хууль эрх зүйн тасаг  Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 99178241
3 Ганбат Батмөнх Хууль эрх зүйн тасаг Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 97001177
  • Facebook