быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

Амьдрах ухааны боловсрол

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Оршин суудаг хорооны тодорхойлолт
 2. Иргэний үнэмлэх
 3. 2% цээж зураг
 4. Өргөдөл

ҮЙЛИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилийн турш

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Багш Ц.Сарангэрэл 96604094
Г.Ганцоож 96616176

Гэр бүлийн боловсрол

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Оршин суудаг хорооны тодорхойлолт
 2. Иргэний үнэмлэх
 3. 2% цээж зураг
 4. Өргөдөл

ҮЙЛИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилийн турш

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Багш Ц.Ууганчимэг 96653324
Н.Баярмагнай 99285778

Иргэний боловсрол

Ёс суртахууны боловсрол

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Оршин суудаг хорооны тодорхойлолт
 2. Иргэний үнэмлэх
 3. 2% цээж зураг
 4. Өргөдөл

ҮЙЛИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилийн турш

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Багш М.Уранбилэг 88007376
Г.Сүрэнхүү 88011784

Гоо зүй-Мэдрэмжийн боловсрол

Амьдрах ухааны боловсрол

Амьдрах ухааны боловсрол

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Оршин суудаг хорооны тодорхойлолт
 2. Иргэний үнэмлэх
 3. 2% цээж зураг
 4. Өргөдөл

ҮЙЛИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилийн турш

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Багш Ц.Сарангэрэл 96604094
Г.Ганцоож 96616176
 • Facebook