быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.  Иргэний /өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/

2.  Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргын тодорхойлолт авах

3.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.  Газрын кадастрын зураг

5.  Ойн болон усны хамгаалалтын зурвас газарт орж байгаа бол БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДҮГНЭЛТ гаргуулж хавсаргах / нийслэлийн байгапь хамгаапах газраас/

ҮЙЧЛИЛГЭЭГ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Газар зохион байгуулагч М.Нэргүй

Г.Өлзийбаяр

О.Сайнбаяр

Г.Шүхэрт

90120606

88096374

99062001

99761809

Газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгах, газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.  Иргэний /өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/

2.   иргэний үнэмлэх /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ийн хуулбар;

3.   газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /эх хувиа

4.   газар эзэмших, ашиглах гэрээ /эх хувиар/;

5.  кадастрын зураг /эх хувиар/;

6.  газрын төлбөр төлсөн тухай баримт;

ҮЙЧЛИЛГЭЭГ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Газар зохион байгуулагч М.Нэргүй

Г.Өлзийбаяр

О.Сайнбаяр

Г.Шүхэрт

90120606

88096374

99062001

99761809

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Иргэний /өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжзэ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
  2.  Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргын тодорхойлолт авах
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4.  Газрын кадастрын зураг /эх хувь/ б.Газар эзэмших гэрчилгээ /эх хувь/
  5. Газар эзэмших гэрээ /эх хувь/
  6. Газрын төлбөр төлсөн тухай баримт

ҮЙЧЛИЛГЭЭГ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Газар зохион байгуулагч М.Нэргүй

Г.Өлзийбаяр

О.Сайнбаяр

Г.Шүхэрт

90120606

88096374

99062001

99761809

  • Facebook