быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬ ТОДОРХОЙЛОХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Нэр дэвшигчийн анкет /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдэгтэй байх/
 3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
 4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын Албан бичиг                                       /Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж. Эрдэнэбат танаа/
 5. Урьд шагнагдаж байсан Шагналын үнэмлэхний хуулбар /Засгийн газрын шагнал болон төрийн шагналын үнэмлэхний хуулбар/
 6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Нарантуяа 99188075

ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЯАМНЫ ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга,тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг /тус тусд нь/

  а/ Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа

  /Шагналд дэмжих тухай/

  б/ Холбогдох яаманд хандсан байх

  /Шагналд тодорхойлох тухай/

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Нарантуяа 99188075

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
2.Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга,тэмдэгтэй байх/
3.Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
4.Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг /тус тусд нь/
а/ Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа

/Шагналд дэмжих тухай/

б/ Холбогдох яаманд хандсан байх

/Шагналд тодорхойлох тухай/

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Нарантуяа 99188075

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

 

 

  1. Нэр дэвшигчийн анкет  /баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл / тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг

  /Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа/

  1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Нарантуяа 99188075

ЭХЧҮҮДЭД “АЛДАРТ ЭХ ” НЭГ, ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН ОДОН ШАГНАХ ЖУРАМ

ЭХЧҮҮДЭД “АЛДАРТ ЭХ ” НЭГ, ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН ОДОН ШАГНАХ ЖУРАМ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Нарантуяа 99188075

2018 оны хагас жилийн тайлан залруулах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан бичиг
 2. Аудитын дүгнэлт болон анхан шатны баримт
 3. Залруулагдсан санхүүгийн тайлан

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

2018 оны 8 дугаар сарын 1 – нээс 2018 оны 12 дугаар сарын 28

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ц.Цэнд-Аюуш 99143448

Завсрын тайлан залруулах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Тухайн байгууллагаас гаргасан тогтоол шийдвэр эсвэл захирлын тушаал
 2. Завсрын тайлан Б маягтаар 2 хувь

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Тухайн жилд

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ц.Цэнд-Аюуш 99143448

2017 оны жилийн эцсийн тайлан залруулах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

 1. Албан бичиг
 2. Аудитын дүгнэлт болон анхан шатны баримт
 3. Залруулагдсан санхүүгийн тайлан

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

2018 оны  02-р сарын  10-наас 2018 оны 12 дугаар сарын 28

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн Ц.Цэнд-Аюуш 99143448

 

Хүнсний дэлгүүрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчид “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” шинээр авах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулах тухай хүсэлт, иргэн бол өргөдөл
 2. Үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Ажлын байрны дүгнэлтийн хуулбар, шинээр бол Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тухай лавлагаа
 4. Үйлчилгээ явуулах ажлын байртай холбоотой бичиг баримт / Орон сууцанд үйлчилгээ эрхлэх бол үйлчилгээний зориулалтыг өөрчилсөн тухай УБ хотын Ерөнхий менежерийн тушаалын хуулбар/
 5. Түрээслэгч бол тухайн барилга байгууламжийн эзэнтэй хийсэн түрээсийн гэрээний хуулбар
 6. Хог тээвэрлэлтийн гэрээ, гэрээний дагуу тушаасан квитанцны хуулбар
 7. Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс “MNS6423: 2013” стандартын шаардлага хангасан тухай хяналтын камертай гэсэн тодорхойлолт
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан байх / Онцгой байдлын хэлтэс/
 9. 100200755001 тоот  УБ хотын банкны дансанд “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ”-ний хураамж 3000 төгрөг тушаасан байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хүнс, худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн Дамба Байгалмаа 99034383

11-327575-309

 

Хүнсний дэлгүүрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчид “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” сунгуулах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ сунгуулах тухай албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл
 2. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу тушаасан кавитанцны хуулбар
 3. Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс “MNS6423: 2013” стандартын шаардлага хангасан хяналтын камертай гэсэн тодорхойлолт
 4. 100200755001 тоот  УБ хотыгн банкны дансанд “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ”-ний хураамж 3000 төгрөг тушаасан байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хүнс, худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн Дамба Байгалмаа 99034383

11-327575-309

Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгахад бүрдүүлэх материал

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах тухай хүсэлт
  2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт

  /Е баримт хэвлэдэг машинаас гарсан билл/

  1. Ажлын байрны дүгнэлт, МХХ-ийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн лавлагаа
  2. Үйлчилгээ эрхлэх гэрээний хуулбар
  3. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу тушаасан мөнгийн кавитанц
  4. Хогны мөнгө тушаасан квитанци /сүүлийн 3 сар/
  5. Нэгж талбарын кадастрын зураг /500 метрийн зураглал/
  6. 250.000 төгрөг 2611179596 /УБХотын банк, ТХ тэмдэгтийн хураамж/ квитанци

  2.000 төгрөг 200755001 Төрийн сан банк, ЗДТГ, гэрчилгээний үнэ тушаасан квитанци

  Иргэн бол:

  1. Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах тухай хүсэлт
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт

  /Е баримт хэвлэдэг машинаас гарсан билл/

  1. Ажлын байрны дүгнэлт, МХХ-ийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн лавлагаа
  2. Үйлчилгээ эрхлэх гэрээний хуулбар
  3. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу тушаасан мөнгийн квитанц
  4. Нэгж талбарын кадастрын зураг /500 метрийн зураглал/
  5. 250.000 төгрөг 2611179596 /УБХотын банк, ТХ тэмдэгтийн хураамж/ кавитанци

  2.000 төгрөг 200755001 Төрийн сан банк, ЗДТГ, гэрчилгээний үнэ тушаасан квитанци

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас 1 сарын хугацаанд

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хүнс, худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн Сарантуяа Намуунзаяа 99481044

11-327575-309

Нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчид “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл- /ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Ажлын байрны дүгнэлтийн хуулбар / Дүүргийн МХХэлтэс, 2008 оны 1 сараас хойш авсан эсвэл мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тухай бичиг баримт/
 4. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу тушаасан мөнгийн кавитанц
 5. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар /Онцгой байдлын хэлтэс/
 6. Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс “MNS6423: 2013” стандартын шаардлага хангасан тухай хяналтын камертай гэсэн тодорхойлолт
 7. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх /Татварын хэлтсээс авах/
 8. Хогны төлбөр төлсөн баримт /сүүлийн 6-н сараар, шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх бол урьдчилаад 4 сараар төлбөр төлсөн баримт/
 9. Орон сууцны 1 дүгээр давхарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тос баригчийн зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Хоол үйлдвэрлэл, зочид буудал хариуцсан мэргэжилтэн Сарантуяа Намуунзаяа 99481044

11-327575-309

Нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчид “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл- /ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Ажлын байрны дүгнэлтийн хуулбар / Дүүргийн МХХэлтэс, 2008 оны 1 сараас хойш авсан эсвэл мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тухай бичиг баримт/
 4. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу тушаасан мөнгийн кавитанц
 5. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар /Онцгой байдлын хэлтэс/
 6. Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс “MNS6423: 2013” стандартын шаардлага хангасан тухай хяналтын камертай гэсэн тодорхойлолт
 7. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх /Татварын хэлтсээс авах/
 8. Хогны төлбөр төлсөн баримт /сүүлийн 6-н сараар, шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх бол урьдчилаад 4 сараар төлбөр төлсөн баримт/
 9. Орон сууцны 1 дүгээр давхарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тос баригчийн зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Хоол үйлдвэрлэл, зочид буудал хариуцсан мэргэжилтэн Сарантуяа Намуунзаяа 99481044

11-327575-309

Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээний чиглэлээр “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

 1. Албан хүсэлт: /ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Барьцаалан зээлдүүлэх газрын дотоод дүрэм /тамга дарж баталгаажуулсан байх/
 4. Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн тодорхойлолт /MNS6423:2013 стандартын дагуу камержуулалтын талаар/
 5. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар /Онцгой байдлын хэлтэс/
 6. Ажлын байрны эзэмшлийн тухай баталгаа баримт /түрээсийн гэрээний хуулбар/
 7. Дүүргийн татварын хэлтсийн тодорхойлолт /дүүргийн Татварын хэлтэс/
 8. Хог тээвэрлэлтийн гэрээ, гэрээний дагуу ташаасан мөнгөний кавитанц
 9. Үйлчилгээний газрын гадна, дотор болон камержуулалтын зураг
 10. Бараа, эд хөрөнгийг хүлээн авсан тухай иргэнд олгож буй баримт /эх хувь-1 ш/
 11. Алт, мөнгөний жин хэмжүүрийн стандартчлалын гэрчилгээний хуулбар
 12. 3000 төгрөг үйлчилгээ эрхлэх гэрээний үнэ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Ахуйн үйлчилгээ, ХАА хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Зундуйсүрэн Ганбат 89118313

11-327575-309

Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл/-/ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар/
 3. Үйлчилгээ явуулах ажлын байртай холбоотой бичиг баримт /Орон сууцанд үйлчилгээ эрхлэх бол үйлчилгээний зориулалтыг өөрчилсөн тухай УБ хотын Ерөнхий менежерийн тушаалын хуулбар/
 4. Мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
 5. Цагдаагийн хэлтсийн тодорхойлолт /камержуулалтын/
 6. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар /Онцгой байдлын хэлтэс/
 7. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх /Татварын хэлтсийн тодорхойлолт/
 8. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу тушаасан мөнгөний квитанц
 9. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно зураг
 10. 3000 төгрөг үйлчилгээ эрхлэх гэрээний үнэ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Ахуйн үйлчилгээ, ХАА хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Зундуйсүрэн Ганбат 89118313

11-327575-309

Автомашин угаалгын чиглэлээр “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан тоот /хүсэлт, иргэн бол өргөдөл/-/ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар /
 3. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх /Татварын тодорхойлолт/
 4. Нийслэлийн Тээврийн газрын тодорхойлолт-Улаанбаатар шилэн банкны 1 давхар
 5. УСУГ-тай байгуулсан Ус ашиглалтын гэрээ, бохир ус зайлуулах гэрээний хуулбар
 6. Ажлын байрны эзэмшлийн тухай баталгаа баримт
 7. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар /Онцгой байдлын хэлтэс/
 8. Цагдаагийн хэлтсийн тодорхойлолт
 9. Хог тээвэрлэлтийн гэрээ
 10. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно болон камержуулалтын зураг
 11. 3000 төгрөг үйлчилгээ эрхлэх гэрээний үнэ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Ахуйн үйлчилгээ, ХАА хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Зундуйсүрэн Ганбат 89118313

11-327575-309

Автомашин засварын чиглэлээр “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл /ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар/
 3. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх /Татварын тодорхойлолт/
 4. Нийслэлийн Тээврийн газрын тодорхойлолт- Улаанбаатар шилэн банкны 1 давхар
 5. Ажлын байрны эзэмшлийн тухай баталгаа баримт
 6. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар /Онцгой байдлын хэлтэс/
 7. Цагдаагийн хэлтсийн камержуулалтын тодорхойлолт
 8. Хог тээвэрлэлтийн гэрээ, гэрээний дагуу тушаасан мөнгөний квитанц
 9. Үйлчилгээний газрын гадна, дотно болон камержуулалтын зураг
 10. 3000 төгрөг үйлчилгээ эрхлэх гэрээний үнэ 200755001 төрийн сан банкинд хийсэн баримт

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Ахуйн үйлчилгээ, ХАА хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн Зундуйсүрэн Ганбат 89118313

11-327575-309

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулахад

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1.  Албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл /ЧД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст/
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар/
 3. МХХ-ээс ажлын байрны дүгнэлт авах /Хүнсний үйлдвэр эрхлэгчдэд хамаарна/
 4. Татвар суугчийн бүртгэлд бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт
 5. Ажлын байрны гадна, дотно зураг /түрээсийн гэрээ/
 6. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар, гэрээний дагуу мөнгө тушаасан квитанц
 7. 3000 төгрөг үйлчилгээ эрхлэх гэрээний үнэ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Материал хүлээн авснаас хойш 7-14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хоол үйлдвэрлэл, зочид буудал хариуцсан мэргэжилтэн Сарантуяа Намуунзаяа 99481044

11-327575-309

 • Facebook