быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах хөдөлмөрийн тухлй хууль тэдгээрийг дагаж гарсан дүрзм журмын хэрэгжилтийг хянах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Хүсэлт, гомдол гаргах болсон үндэслэл
 2. Шийдвэрлүүлэх асуудпаа тодорхой бичих
 3. Өөрийн болон бзйгууллзгын хаяг, албан тушаалтнуудтай холбогдох утас

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Хуулийн хугацаагаар /30 хоног/

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Б.Нарантуяа,

Л.Зүмпэрэлмаа

77775007

Үйлдвэрлэлийн оспын актыг хянаж баталгаажуулна

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1.  Үйлдэрийн ослын акт түүнийг дагалдах материал

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Хуулийн хугацаагаар /30 хоног/

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Б.Нарантуяа,

Л.Зүмпэрэлмаа

77775007

Тэтгэвэр тогтоох цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогыг дутуу тооцож дутуу тогтоосон бол

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
 2. Цалинтай холбоотой баримтууд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Хуулийн хугацаагаар /30 хоног/

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын

/ахлах/ байцаагч

Л.Нямандэлэг

Д Баясах

77775007

Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэр эрхлэгчдэд үйл ажиллагааны дүгнэлт

 1. Мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр бууз, банш, хиам гэх мэт
 2. Өндөг, сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Байгууллагын хүсэлт
 2. Байгал орчны үнэлгээ хйилгэсэн байх
 3. Барилгын улсын комиссын акт
 4. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 5. Түрээсийн гэрээ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Хуулийн хугацаагаар /30 хоног/

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналт, Хүнсний чанар. стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч Б Бадамсүрэн

Е.Цзндсүрэн

77775007

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр /Нийтийн үйлчилгээнтэй хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ/ мэдээллийн санд бүртгэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, /иргэний үнэмлэх/
 2. Барилга ашиглалтанд оруулах ажлын хэсгийн акт
 3. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 4. Тухайн ажлын байрыг түрээслэдэг бол түрээсийн гэрээ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

1 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт. Хүнсний чанар. стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч Б.Бадамсүрэн А Эмзрэл Д Сопьмаа Ч.Туяацэцэг X Мэндбаяр 77775007

Цэцэрлэгийн болон ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан хоол үйлдвэрлэлд урьдчилсан хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах /ХБАБХТХ-ийн 6.5.5 /

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт
 2. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 3. Гурвалсан гэрээ
 4. Ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэх
 5. Ажилчдын эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан дэвтэр
 6. Ундны усны шинжилгээний дүгнэлт
 7. Хоолны технологийн карт, хоолны цэс
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Хуулийн хугацаагаар /30 хоног/

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Эрүүл ахуй. халдвар хамгааллын хянапт. Хүисний чанар. стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч Ц.Батцэмгэл

X Мэндбаяр

77775007

Хүсэлтийн дагуу бүтээгдэхүүнд дүгнэлт гаргах /хүнсний бүтээгдэхүүн, тоглоом, гоо сайхан, ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүн

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт
 2. Импортын бүтээгдэхүүн бол чанарын болон эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 3. Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний байрны түрээсийн гэрээ болон үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 4. Дотоодын үйлдвэрлэл бол үйл ажиллагааны дүгнэлт

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Хуулийн хугацаагаар /30 хоног/

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Эрүүл ахуй. халдвар хамгааллын хянапт. Хүисний чанар. стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч Эрүүл ахуй. халдвар хамгааллын хянаптын байцаагчид 77775007
 • Facebook