быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Авто Тээврийн Болон Өөрөө Явагч Хэрэгсэлийн Албан Татвар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
 2. Татвар төлөгчийн гэрчилгээ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

5-10 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Э.Тэнгис 99003527

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Албан хүсэлт /Өргөдөл/
 2. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 3. ААН-ийн гэрчилгээ /хуулбар/
 4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ / хуулбар/
 5. Худалдах, худалдан авах гэрээ
 6. Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан
 7. Баланс

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

10 – 20 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Г.Анударь 99021833

Нийслэл хотын албан татвар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Тусгай зөвшөөрөл /Архи,Тамхи, зочидбуудал, амралт
 2. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 3. ААН-ийн гэрчилгээ /хуулбар/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

5 – 10 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Э.Тэнгис 99003527

Татан буугдах, шилжилт хөдөлгөөн

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Шилжих хүсэлтээ НҮНТ-д өгөх, татан буугдах /

1. УБЕГ-н УБ-06 өргөдлийн маягт 1 хувь

2.Татварын албаны ТБ-05 хасалтын маягт 2 хувь

3.Улсын бїртгэлийн гэрчилгээ ( эх хувь)

4.Татан буугдахад өргөдөл (Албан бичгээр)

5.Татан буугдах удирдлагын тогтоол, шийдвэр (2 ба болон түүнээс дээш гишүүнтэй бол
Гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, захирлын шийдвэр)

6.Банкны данс хаасаншар бичиг

7.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын өртэй эсэх лавлагаа

8.Сонинд зарлуулсан бичиг, Сонины эх хувь(Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан

2-6 cараас хэтрээгүй байх )
9.Татварын Улсын Байцаагчийн Хяналт шалгалтын акт эх хувь
/Татварын албанд өрийн үлдэгдэлгүй байх,тайлангуудаа өгсөн байх /

10.Санхүү, Төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажсан дуусгалтын баланс
/Эцсийнүлдэгдэл 0 байх/

11.Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт (10000төгрөг) Данс: Голомтбанк 1401002649

12.Тамга хураасан баримт /Бүх материалаа бүрэн гүйцэд бүрдүүлсний
дарааУБЕГ-н ХЭБГ-т хураалгах)

13.Санхүүгийн зохицуулах хорооны бичиг (Банк болон банк бус санхүүгийн
байгууллагад хамаатай )

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

10 – 20 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч М.Болортуяа 99075276

Галт зэвсгийн албан татвар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

1.Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

2.Галт зэвсэгийн үнэмлэх /хуулбар/

3.Худалдах, худалдан авах гэрээ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

5 – 10 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Н.Цэндсүрэн 99015978

Хувь хүний орлогын албан татвар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

2.Цээж зураг 3х4 /2хувь/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

5 – 10 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Н.Цэндсүрэн 99015978

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.НӨАТСТ-өөр бүртгүүлэх өргөдөл/ТТБ-01-а

2.НӨАТСТ-өөр бүртгүүлэх албан хүсэлт/орлого олсон үйл ажиллагааны чиглэл ,орлогын хэмжээ

3.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний /Татвар төлөгч иргэний хувьд цахим иргэний үнэмлэх/-ийн хуулбар

4.Борлуулалтын орлого 50.0сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэнийг нотлох баримт:

*www.e-barimt.mn -д оруулсан төлбөрийн баримтыг хэвлэж ирэх

* Харилцах дансны хуулга эсвэл кассын тайлан/тамга дарж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

10 – 20 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч А.Энхчимэг 99181580

Аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, өөрчлөлт

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.ААН-ийн гэрчилгээ / Хуулбар/

2.Дүрэмний / Хуулбар /

3.Иргэний үнэмлэх / Хуулбар /

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

10 – 15 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Н.Мөнхбаатар 98040709

Ebarimt, Сургалт сурталчилгаа

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.ААН-ийн гэрчилгээ / Хуулбар/

2.Дүрэмний / Хуулбар /

3.Иргэний үнэмлэх / Хуулбар /

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

10 – 15 минут

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Татварын Улсын Байцаагч Л.Мөнхцолмон 99248484
 • Facebook