быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд даатгуулахад

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Иргэн сайн дураар даатгуулахын тулд оршин суугаа газрын харьяа Нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагчид гаргана.
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр/ дэвтэргүй бол шинээр дэвтэр нээлгэнэ/
 3. Зураг-1 хувь /4х3 хэмжээтэй/
 4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 5. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлогоо тодорхойлно. / Сайн дурын даатгуулагчийн шимтгэл тооцох сарын орлогын хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний сарын доод хэмжээнээс багагүй, сарын дээд хэмжээнээс ихгүй байна. Сайн дурын даатгуулагчийн өөрийн мэдүүлсэн сарын хөдөлмөрийн хөлс орлогоосоо 13%-иар тооцож шимтгэл төлнө. Сайн дурын даатгалын сарын хураамж хамгийн багадаа –31200 төгрөг, дээд хязгаар нь 312 000 төгрөг байна/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Ажлын 8 цагт

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Сайн дурын даатгал хариуцсан байцаагч Ж.Баясгалан

Д.Үнэнтуяа

Д.Дэлгэрцэцэг

70007793

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

1.Өргөдөл

2.1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр

3.Нийгмийн даатгалын дэвтэр

4.Цалингийн тодорхойлолт /сүүлийн 20 жил дотроос дараалсан 5 жилийн /

5.Тушаалын хуулбар /Шаардлагатай тохиолдолд/

6.Архивын лавлагаа /Шаардлагатай тохиолдолд/

7.Цэргийн алба хаасны лавлагаа

8.Ажилласан жил тогтоосон шүүхийн шийдвэр /Хөдөлмөрийн дэвтэрээ хаяж гээгдүүлсэн бол/

 1.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. Зураг- 2 ш /3х4 хэмжээтэй/

 

Нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоолгох иргэд:

1.Хөдөлмөрийн нөхцлийн тодорхойлолт /Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан бол/

2. Хүүхдээр тэтгэвэрт гарах бол хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ , хуулбар

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Тэтгэврийн байцаагч Б.Ариунцэцэг

Ж.Отгонбаяр

С.Гүржав

Ж.Нармандах

Я.Отгондулам

Н.Ганхуяг

Ж.Тэрбиш

70007791

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Зураг 2 ш /3х4 хэмжээтэй/
 6. Цалингийн тодорхойлолт
 7. Цэргийн алба хаасны лавлагаа
 8. Тушаалын хуулбар /Шаардлагатай тохиолдолд/
 9. Архивын лавлагаа /Шаардлагатай тохиолдолд/

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Тэтгэврийн байцаагч Б.Ариунцэцэг

Ж.Отгонбаяр

С.Гүржав

Ж.Нармандах

Я.Отгондулам

Н.Ганхуяг

Ж.Тэрбиш

70007791

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Нас барсны гэрчилгээ /Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтооход/
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Хүүхдийн сургуулийн тодорхойлолт /16 нас хүрсэн бол /
 6. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 7. Зураг 2 ш/3х4 хэмжээтэй/
 8. Цэргийн алба хаасны лавлагаа
 9. Тушаалын хуулбар /Шаардлагатай тохиолдолд/
 10. Архивын лавлагаа /Шаардлагатай тохиолдолд/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Тэтгэврийн байцаагчид Б.Ариунцэцэг

Ж.Отгонбаяр

С.Гүржав

Ж.Нармандах

Я.Отгондулам

Н.Ганхуяг

70007791

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Өргөдөл /сайн дурын даатгуулагч бол/
 2. Эмнэлгийн хуудас
 3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбар
 4. Иргэний үнэмлэх/хуулбар/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

14 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Тэтгэмжийн байцаагчид А.Золжаргал

Ч.Баярмаа

Н.Ханджамц

70007792

Оршуулгын тэтгэмж

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Өргөдөл
 2. Нас барсны гэрчилгээ
 3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/
 4. Тэтгэврийн дэвтэр /тэтгэвэр авагч бол/

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

24 цагийн дотор

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Сайн дурын даатгал хариуцсан байцаагч А.Золжаргал

Ч.Баярмаа

Н.Ханджамц

70007792

ҮОМШӨ-нийгмийн даатгалын даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авах нөхцөл болзол, бүрдүүлэх баримт, бичиг : Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтооход

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Өргөдөл
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 3. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 4. Зураг-2ш /3х4 хэмжээтэй/
 5. Цалингийн тодорхойлолт
 6.  Иргэний  үнэмлэх /хуулбар/
 7. ЭХМК-ын акт /хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон/
 8. Үйлдвэрлэлийн ослын акт

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

30 хоног

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Тэтгэврийн байцаагчид Б.Ариунцэцэг

Ж.Отгонбаяр

С.Гүржав

Ж.Нармандах

Я.Отгондулам

Н.Ганхуяг

Ж.Тэрбиш

70007791

 

 • Facebook