Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Өргөдөл,гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

 

 

 

chart(1) chart

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ 2014 ОНД ТҮЦ БАЙРШУУЛАХААР ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭНИЙ ЖАГСААЛТ

  • Facebook