ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬ ТОДОРХОЙЛОХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Нэр дэвшигчийн анкет /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга, тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын Албан бичиг                                       /Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж. Эрдэнэбат танаа/
  5. Урьд шагнагдаж байсан Шагналын үнэмлэхний хуулбар /Засгийн газрын шагнал болон төрийн шагналын үнэмлэхний хуулбар/
  6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнЗ.Нарантуяа99188075

ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЯАМНЫ ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХ

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХ

ЭХЧҮҮДЭД “АЛДАРТ ЭХ ” НЭГ, ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН ОДОН ШАГНАХ ЖУРАМ

2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН ЗАЛРУУЛАХ

ЗАВСРЫН ТАЙЛАН ЗАЛРУУЛАХ

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН ЗАЛРУУЛАХ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ ХИЙЖ, БАТЛАМЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАМХИ ХУДАЛДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХ, СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ