МОД, НОГОО ТАРИХ СУРГАЛТАД 40 ИРГЭН ХАМРАГДАВ

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, “АДРА” олон улсын байгууллага хамтран 4 дүгээр сарын 01-нд жимс, жимсгэний мод суулгах, нарийн ногоо үрсэлгээний аргачлалын талаар сургалт зохион байгуулж, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгчээ.

Сургалтад 6-19 дүгээр хорооны өөрийн газарт хүнсний хэрэгцээгээ хангах, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилготой жимс, жимсгэний мод, хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой 40 иргэн хамрагдсан байна.

Leave a Reply

  • Facebook