ЧАЦАРГАНА ТАРИХ ТЕХНОЛОГИ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛНО

 

 

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс “Чацаргана тарих технологи” сургалтыг 4-р сарын 15-нд “Анкора” төвийн хурлын зааланд зохион байгуулна.

Сургалтад “Грийн-элдорадо” ХХК-ий Хөрс судлал, гео экологийн магистр Т. Нарантуяа “Чацаргана тарьж ургуулах арга аргачлал” сэдвээр, “Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн бодлого, төрийн дэмжлэг” Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газрын ахлах мэргэжилтэн Авирмэд нар илтгэл тавьж, чөлөөт ярилцлагаар үргэлжилнэ.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook