“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 93794 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭВ

Дүүргийн болон 19 хорооны “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 4 дүгээр сарын өссөн дүнгээр 93794 иргэн үйлчлүүлж 89489 санал, хүсэлт хүлээн авч, нийт 91332 асуудлыг шийдвэрлэжээ.

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээнд ажиллах хэлтэс, албадын хуваарь батлах тухай” А/17 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр батлагдсан.

Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

 

 

Leave a Reply

  • Facebook