27 ЭХ, ЭЦЭГТ БАТЛАМЖ ОЛГОЖЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооны гишүүд 2015 оны тавдугаар сарын 11-ний өдөр батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ажлын явцтай танилцлаа.
Энэ үеэр Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын талаар хийж хэрэгжүүлсэн ажлын 2014 оны тайлан , 2015 оны ажлын төлөвлөгөө танилцууллаа.
Өнгөрсөн оны байдлаар 63 төрлийн ажилд 3200 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулж чадсан байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг, эхчүүдэд сургалт явуулж нийт 27 эцэг, эхчүүдэд сертификат өгөх сургалт зохион байгуулжээ.
Хурлын хорооны гишүүд хэлтсийн тайлан төлөвлөгөөтэй танилцаж Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт боловсролын тал дээр түлхүү анхаарч ажиллах талаар  үүрэг даалгавар өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook