ИРГЭДЭД 2014 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААР

Дүүргийн   Засаг даргын Тамгын газрын  Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ж.Орхонбаяр  5 дугаар сарын 13-нд 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, иргэдтэй хийсэн уулзалтын үеэр 2014 оны Орон нутгийн төсвиийн гүйцэтгэлийн талаар  танилцуулга хийжээ.

Жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногт “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” тохиодог. Энэ жил “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтэс хамтран хороодод ажиллаж байгаа юм.

Leave a Reply

  • Facebook