Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн албан хаагчдын мэдээлэл

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

 

1 Цэдэнбал Амаржаргал Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Дарга 322 99083052 327575-322
2 Гомбосүрэн Гүррагчаа Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Боловсрол, хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 312 99069233 327575-321
3 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 312 327575-321
4  Галсан Ижилмаа Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн 312 99826673 327575-321
5 Чимэд-Очир Цэнгэл Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Соёл урлаг, биеийн тамир, спорт гэр бүл, залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 312 99191734
5  Лхагва Баярмаа Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 312 98656516 327575-321

 

Leave a Reply

  • Facebook