Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэгт хэрэгжиж буй гадаадын төсөл хөтөлбөрийн 2015 оны хагас жилийн хэрэгжилт

Leave a Reply

  • Facebook