“БҮТЭЭМЖТЭЙ АЖЛЫН БАЙР” ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны хоёрдугаар тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Хурлын Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооны дарга  Ү.Тэгшбаатар, дүүргийн Засаг даргын орлогч,Тэргүүлэгч Ц.Содхүү, Төлөөлөгч Л.Баярсайхан, Ч.Дэчингалсан, В.Хүрэлбаатар, Ё.Отгонбаяр,  С.Мөнгөнсар болон Нарийн бичиг Б.Гүжин нар Дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс болон Хөдөлмөрийн хэлтсийн ажил байдалтай танилцлаа.

Дүүргээс хэрэгжүүлж буй “ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дүүргийн дэд хөтөлбөр”, “Бүтээмжтэй ажлын байр хөтөлбөр”-ийн явц хэрэгжилтийн тайлан цаашид хийх ажлуудын талаар санал бодлоо хуваалцаж  ажилд нь  амжилт  хүсч талархал дэвшүүллээ.

 

Leave a Reply

  • Facebook