ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООД БАЙГУУЛАГДЛАА

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах үнэлгээний хороодыг дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/165, А/166, А/167, А/168, А/169 дугаар захирамжаар байгуулагдав.

Үнэлгээний хороо нь Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшсэн, мэргэжлийн хүмүүсээс бүрдсэн байгаа бөгөөд, үнэлгээний хороо бүр тендерийн баримт бичгийн боловсруулалт, тендерийн урилгын талаар хэлэлцэж байна.

Leave a Reply

  • Facebook