Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны гудамжны ЧДХААА 13/011 дугаартай гэрэлтүүлгийн ажлын нээлт

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны гудамжны

ЧДХААА 13/011 дугаартай гэрэлтүүлгийн ажлын нээлт

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зарласан 9 дүгээр хорооны гэрэлтүүлгийн ажлын тендерийн нэээлт 2013 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11 цаг 30 минутанд Дүүргийн хурлын танхимд болж өнгөрлөө.

Энэхүү тендерт нийт 7 компани тендерийн материал ирүүлснээс доорх үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогчийн

Тендерийн зарлагдсан үнэ

1 “Эл Эл Эс Эм Жи Эл” ХХК 148 927 689 төгрөг
2 “Ногоон зүрх” ХХК 130 125 665 төгрөг
3 “Өрнүүн энерги” ХХК 89 799 776 төгрөг
4 “ЦТУ” ХХК 92 878 829 төгрөг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /ТБОНӨХБАҮХА/ хуулийн дагуу аль болох богино хугацаанд дээрх ажлыг гүйцэтгэгчийг үнэлгээний хорооноос сонгон шалгаруулна.

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

You m2090-821 direct the m2090-821 ibm cloud data services sales mastery v1 dumps to only serve those questions https://essay4today.com/ if you trend an area of the test that you need assistance on

Leave a Reply

  • Facebook