ХЭЭРИЙН СУРГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

DSC_0109

Зэвсэгт хүчний … дугаар ангитай явагдаж буй хээрийн сургууль 9 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс эхэлсэн. Тус хээрийн сургуульд Чингэлтэй дүүргээс татагдсан бэлтгэл офицер, цэргийн үүрэгтнүүд иргэний үүргээ биелүүлэн   оролцож байна.

DSC_0101

Leave a Reply

  • Facebook