ДҮҮРГИЙН САЛБАР КОМИСС ХУРАЛДАВ

IMG_4119

Нийслэлийн Засаг даргын А/509 захирамжийн дагуу Дүүргийн Салбар комисс нь 89 байгууллагад архив, бичиг хэргийн улсын үзлэг, шалгалт хийсэн дүнг 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн ээлжит хурлаараа хэлэлцлээ.

Салбар комиссын ээлжит хурлаас архивын бичиг хэргийн улсын үзлэгт шалгарсан 1 байгууллага, 4 ажилтныг шагнуулж, урамшуулахаар шийдвэрлэж, шийдвэрийг Төв комисст хүргэхээр болов.

IMG_4132

0000-4123

Leave a Reply

  • Facebook