ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ШИНЭЭР МЭДҮҮЛЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

12-041

УИХ-аас “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль” батлагдсаны дагуу Засгийн газраас уг хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Хуульд зааснаар санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан, барааны мэдүүлэг, эд хөрөнгийн бүртгэлийг ил тодоор шинэчлэн бүртгүүлж, тайлагнах талаарх зөвлөгөө, мэдээллийг өгөх утасны дугаар, цахим хаягуудыг тодорхой болгосон байна.

12-400

Leave a Reply

  • Facebook