АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

IMG_5505

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар,  Авлигатай тэмцэх газар хамтран авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийг иргэдэд таниулах сургалтыг 10 дугаар сарын 20-нд 3 дугаар хороон дээр зохион байгууллаа.

Сургалтын зорилго нь иргэдэд ашиг сонирхолын зөрчлийн тухай мэдлэг олгох, ойлголттой болгох, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх юм. Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан комиссар Д.Балдандорж “Авлига, ашиг сонирхолын зөрчил гэж юу вэ”, “Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлийн талаар тулгамдаж буй асуудал, иргэний нийгмийн хяналт тавих боломж” сэдвээр яриа, таниулга хийв. Сургалтад дүүргийн 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9 дүгээр хорооны 70 орчим иргэн хамрагдлаа.

IMG_5508

IMG_5509

IMG_5502

IMG_5499

Leave a Reply

  • Facebook