ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ САЙТАД БАЙРШУУЛАХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

IMG_9717

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албанаас дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн нягтлан бодогч нарт дотоод аудитор Ц.Даваасүрэн Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, цахим сайтад санхүүгийн мэдээлэл байршуулах, дотоод аудитор Б.Батбилэг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон Хандив тусламжийн хөрөнгө бүртгэх талаар сургалт явуулав.

Сургалтад дүүргийн ерөнхий боловсролын 12 сургууль, 23 цэцэрлэгийн нягтлан бодогч нар хамрагджээ. Дараагийн сургалтад дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх алба, хэлтэс, өрхийн эмнэлэгүүдийн нягтлан бодогч нарыг хамруулахаар төлөвлөж байна.

IMG_9719

IMG_9721

IMG_9722

Leave a Reply

  • Facebook