Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                      Дугаар А/312                         Улаанбаатар хот

    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, дугаар заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.3, 38.4, дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

   1. Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 62 /Жаран хоёр/ иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.

   2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нэр шилжин баталгаажигдсан Дүүргийн Засаг даргын 2012 оны А/244 дүгээр захирамжийн О.Оргилт, 2002 оны 205 дугаар захирамжийн Д.Батсайхан, 2011 оны А/201 дүгээр захирамжийн Бууралдоо ХХК, 2011 оны А/206 дугаар захирамжийн С.Энхээ, 2010 оны 82 дугаар захирамжийн Б.Оюунцэцэг, АДХГЗ-ны 1977 оны 63 дугаар захирамжийн Г.Адъяа, 2011 оны А/121 дүгээр захирамжийн Б.Чимэдцогзол, 2012 оны А/186 дугаар захирамжийн Д.Уянга, 2013 оны А/242 дугаар захирамжийн Б.Баясгалан, 2009 оны 113 дугаар захирамжийн Ж.Жаргал, 2012 оны А/187 дугаар захирамжийн Л.Норжмаа, 2012 оны А/197 дугаар захирамжийн Б.Цэцэгдэмбэрэл, 2012 оны А/13 дугаар захирамжийн Б.Дөлгөөн, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн Б.Батнасан, 2008 оны 203 дугаар захирамжийн П.Бямбадорж, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн Н.Оюунбилэг, 2013 оны А/188 дугаар захирамжийн Н.Цолмон, 2008 оны 151 дүгээр захирамжийн А.Базаргүр, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн Э.Бадамгарав, 2007 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 55 тоот захирамжийн Ө.Буянхишиг, 2013 оны А/188 дугаар захирамжийн Н.Гэрэлчулуун, 2000 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн гэрчилгээтэй Г.Гантөмөр, 2012 оны А/50 дугаар захирамжийн Н.Ганбаатар, 2013 оны А/188 дугаар захирамжийн Д.Сарантуяа, 2010 оны 253 дугаар захирамжийн Н.Энхтуяа, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн Л.Ганчимэг, 2011 оны А/205 дугаар захирамжийн Ч.Амарзаяа, 2005 оны 121 дүгээр захирамжийн Ж.Төмөрбаатар, 2006 оны 30 дугаар захирамжийн М.Хүрэлтогтох, 2011 оны А/26 дугаар захирамжийн Д.Гантулга, 2012 оны А/114 дүгээр захирамжийн Х.Энхбат, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн А.Үлэмж, 2010 оны 163 дугаар захирамжийн Ч.Цогзолмаа, 2004 оны 172 дугаар захирамжийн Г.Сандуйжав, 2012 оны А/244 дүгээр захирамжийн А.Мөнгөншагай, 2006 оны 192 дугаар захирамжийн Д.Цэрэндорж, 2013 оны А/162 дугаар захирамжийн Б.Өлзийбаяр, 2008 оны 204 дүгээр захирамжийн Т.Ганзориг, 2012 оны А/187 дугаар захирамжийн Б.Юлхарсүрэн, 2007 оны 151 дүгээр захирамжийн Ч.Болормаа, 2007 оны 151 дүгээр захирамжийн С.Чойжамц, 2007 оны 249 дүгээр захирамжийн Б.Идэрбаяр, 2005 оны 177 дугаар захирамжийн Х.Эрдэнэчимэг, 2004 оны 172 дугаар захирамжийн Р.Оюунбилэг, 2013 оны А/104 дүгээр захирамжийн С.Цацрал, 2007 оны 151 дүгээр захирамжийн Б.Эрдэнэбаяр, 2010 оны 206 дугаар захирамжийн Ж.Чинтулга, 2004 оны 172 дугаар захирамжийн Т.Туул, 2003 оны 161 дүгээр захирамжийн С.Жаваа, 2008 оны 122 дугаар захирамжийн О.Чулуунбаатар, 2010 оны 206 дугаар захирамжийн Б.Баярсайхан, 2010 оны 209 дүгээр захирамжийн Б.Батболд, 1992 оны 04907 тоот гэрчилгээтэй С.Оюунчимэг, 2009 оны 84 дүгээр захирамжийн Ж.Нармандах, 2012 оны А/77 дугаар захирамжийн Б.Батзаяа, 2010 оны 17 дугаар захирамжийн Г.Амараа, 2011 оны А/90 дүгээр захирамжийн Д.Лхамсүрэн, 2010 оны 163 дугаар захирамжийн А.Биржан, 2011 оны А/91 дүгээр захирамжийн Д.Сэлэнгэ, 2011 оны А/91 дүгээр захирамжийн П.Зоригоо, 2011 оны А/91 дүгээр захирамжийн О.Эрхэс, 2013 оны А/162 дугаар захирамжийн Л.Оюунгэрэл нарт хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

    3. Нэр шилжин баталгаажсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА                             Д.ГАНБОЛД

Leave a Reply

  • Facebook