БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙСЛЭЛИЙН САЛБАР КОМИССЫН 2 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

Хэлэцэх асуудал

  • Улсын үзлэгийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн
  • 12 салбар комиссын “Улсын үзлэг”-ийн дүн мэдээ Салбар комисс бүр мэдээлэл хийнэ.
  • Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан “Улсын үзлэг”-ийн нэгдсэн дүн мэдээ.
  • Төв комисст танилцуулах дүн мэдээ, илтгэх хуудасны төсөл
  • Захирамжийн төсөл /Цаашид авах арга хэмжээний санал, шилдэг сайн ажилласан байгууллага, ажилтныг шалгаруулах санал/

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн нэгдсэн дүнгээр Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нийт 95,3% буюу А үнэлгээтэй дүгнэгдсэн.

Leave a Reply

  • Facebook