Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооны зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан нарт сургалт зохион байгууллаа

2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 19 хорооны зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнг тооцон ажиллах сэдвээр төрийн албаны зөвлөлийн шинжээч А.Амармэнд, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиргаа, хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Амартүвшин, мэдээ тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх сэдвээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиргаа, хуулийн хэлтсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа нар хичээл заалаа.

IMG_9040  IMG_9042  IMG_9045

IMG_9046

Leave a Reply

  • Facebook